Nieuws

Dien uw idee in voor het Nationaal Fietscongres

Het Nationaal Fietscongres, dit jaar op 21 juni in Rotterdam, biedt een podium voor fietsprofessionals, die graag een inhoudelijke bijdrage willen leveren. Daar kunt u bijhoren, door uw sessie-idee voor 27 april in te dienen.

Een sessie-idee moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het aansluiten bij de gekozen thema's 'Fiets tussen stad en plattenland', 'Meer ruimte voor de fiets', 'Gericht stimuleren fietsgebruik', 'Fietsveiligheid' of 'Wind uit de andere hoek'.


De Raad van Advies, bestaande uit professionals van SWOV, Fietsersbond, Fietsberaad, het ministerie van I&W en de gemeente Rotterdam, beoordeelt de ingezonden voorstellen. De raad let met name op aspecten als: kwaliteit van de inzending, het vernieuwende karakter, de controleerbaarheid van de conclusie, de reproduceerbaarheid en de impact.

Inschrijven en bekendmaking

Een inzending is maximaal 200 woorden en moet helder geschreven zijn. Inschrijven is mogelijk tot en met 27 april 2018. De bekendmaking van de goedgekeurde sessies vindt plaats op 17 mei 2018. Alle deelnemers ontvangen via de mail de uitslag. De personen met de beste sessie-ideeën mogen tijdens het Nationaal Fietscongres spreken in een van de sessies.


Meer informatie vindt u op www.nationaalfietscongres.nl

Deel dit artikel