Nieuws

Parkeerverwijssysteem Breda voor betere luchtkwaliteit

In Breda zijn een groot aantal borden neergezet voor een parkeerverwijssysteem dat moet leiden tot minder luchtvervuiling in de binnenstad. De gemeente via het nieuwe systeem het verkeer zo geleiden dat bij pieken van fijnstof en CO2 op de ene locatie, het autoverkeer via een andere weg rijdt.

Parkeerverwijssysteem Breda voor betere luchtkwaliteitDPRIS


Vanaf begin 2010 verwijst het DPRIS (Dynamisch Parkeer Registratie en Informatie Systeem) automobilisten vanaf de stadsontsluitingswegen zo snel mogelijk naar de dichtstbijzijnde parkeergelegenheid in de stad, waar nog plaats is. Het grote voordeel is dat automobilisten vanaf de ring Breda zo efficiënt mogelijk naar een parkeerplek in de binnenstad worden geleid wat een vermindering aan luchtvervuiling tot gevolg heeft.

Betere luchtkwaliteit


Breda heeft de ambitie om in 2010 te voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Daarom wil de gemeente via het nieuwe systeem het verkeer zo geleiden dat bij pieken van fijnstof en CO2 op de ene locatie, het autoverkeer via een andere weg rijdt. Wethouder Willems: “We treffen allerlei maatregelen om de lucht in de stad schoner te krijgen. Met dit systeem willen we dat automobilisten niet onnodig door de stad rijden om een parkeerplaats te zoeken, waardoor ze de lucht extra vervuilen. Via dit systeem zouden we in de toekomst ook bepaalde straten voor verkeer kunnen afsluiten als de luchtkwaliteit daar aanleiding toe geeft.”

S

amenwerking


Het huidige parkeerverwijssysteem was aan vervanging toe en het systeem dat nu in aanleg is heeft een groter bereik dan het oude. Al vanaf de noordelijke en zuidelijke rondweg gaat het automobilisten naar een vrije parkeerplek in de binnenstad leiden. Breda heeft diverse maatschappelijke partijen, zoals de VVV, het Retail Platform en de Brabantse Milieu Federatie betrokken bij de voorbereidingen van het nieuwe systeem. 

Deel dit artikel