Nieuws

Dick Bruna-afbeeldingen lijken snelheidsgedrag te beïnvloeden

Automobilisten verlagen hun snelheid met gemiddeld 4 km/uur als er Dick Bruna-afbeeldingen langs de weg staan, zo blijkt uit een onderzoek van de SWOV, in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Een dergelijke snelheidsverlaging zou een reductie van 20 procent van de ongevallen kunnen betekenen.

De uitkomst van dit experimentele onderzoek is voor de Metropoolregio aanleiding om een vervolgonderzoek uit te laten voeren om te kijken of de effecten zich ook voordoen in ‘echte’ situaties.

 

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders. In totaal kregen ruim 1000 respondenten via internet foto’s te zien van 30- en 50-km/uur wegen. Bij elke foto werd aan de respondenten gevraagd hun eigen snelheid en de snelheid van andere automobilisten in te schatten. De foto’s toonden wegen met Dick Bruna-borden, neutrale borden en geen borden.

 

Via dit experimentele onderzoek werd getoetst of ‘automobilisten die zijn blootgesteld aan Dick Bruna-borden een lagere snelheid kiezen, dan automobilisten die zijn blootgesteld aan neutrale of geen afbeeldingen’. Voor het onderzoek heeft de Metropoolregio gekozen voor de illustraties van Dick Bruna, omdat veel inwoners deze borden kennen en er een duidelijke associatie is met kinderen.

 

Nudging

Bij de gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) bestaat veel belangstelling voor aanvullende beïnvloedingsmethoden, zoals automatische gedragsbeïnvloeding - ook wel nudging genoemd - die hoge snelheden kunnen reduceren. Om de kennis over dit soort nieuwe methoden te vergroten heeft de Metropoolregio dit onderzoek laten uitvoeren.

Deel dit artikel