Nieuws

Ontwerp Uithoflijn is maakbaar

Een noodzakelijke stap is gezet richting de voorbereiding van het Uitvoeringsbesluit Uithoflijn door het Algemeen Bestuur BRU in het voorjaar 2012: BRU en gemeente hebben overeenstemming bereikt over ontwerpoplossingen voor de Uithoflijn, met name in het Stationsgebied.

Ontwerp Uithoflijn is maakbaar


Voortgang stationsgebied


Er ligt nu een ontwerp voor de trambaan dat maakbaar is binnen de gestelde financiƫle kaders. De oplossingen garanderen bovendien de voortgang van projecten in het Stationsgebied. In juni nam BRU al een principebesluit voor de tram, maar er bleken nog resterende vragen te zijn over de inpassing van de baan. De passage onder de nieuwe Bibliotheek++ en de inpassing in de OVT waren daarvan de meest in het oog springende.
 

Ontwerp begin 2012 gereed


De oplossingen worden nu verwerkt in het ontwerp (VO+) dat begin 2012 gereed is. Dan is ook het Financieel Plan en de bestuursovereenkomst tussen BRU en gemeente afgerond. Daarmee wordt aan alle gestelde voorwaarden voldaan, zodat naar verwachting het Algemeen Bestuur van BRU voorjaar 2012 een definitief besluit kan nemen over de aanleg van de verbinding tussen Utrecht CS en De Uithof als tramlijn.
 
Doordat BRU en gemeente Utrecht gezamenlijk onverminderd voortgaan met de overige voorbereidende werkzaamheden, zullen reizigers als gepland begin 2018 met de tram naar De Uithof kunnen reizen.
 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel