Nieuws

Provincie Noord-Holland zet in op verkeersveiligheid

De provincie Noord-Holland gaat zich extra inzetten om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen en de verkeersveiligheid te verhogen. De komende 4 jaar geeft de provincie in totaal 39 miljoen euro uit aan maatregelen.

Het geld zal worden gebruikt om lokale gemeentelijke wegen veiliger te maken door ze beter in te richten, en om gedragsverandering bij fietsers en automobilisten te bewerkstelligen. De provincie gaat ook meer investeren in de provinciale (N-)wegen in Noord-Holland.  

Adnan Tekin, gedeputeerde Mobiliteit: “De provincie werkt hard aan het verbeteren van de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Wij werken daarbij samen met andere overheden en maatschappelijke partners, want wegen houden niet op bij de gemeente- en provinciegrenzen. De komende periode gaan wij bijvoorbeeld extra investeren in maatregelen om afleiding in het verkeer tegen te gaan.” 

Maatregelen

De N243 en de N241 worden heringericht. Dit zijn smalle wegen met drukken kruisingen. Ook treft de provincie nog andere maatregelen om verkeerssituaties overzichtelijker te maken.

Veiliger gedrag

Daarnaast wordt er ingezet op gedragsbeïnvloeding. Dit richt zich op kwetsbare verkeersdeelnemers en op verkeersdeelnemers die een groot risico vormen, vanwege hun snelheid of doordat ze zijn afgeleid. Ook is er aandacht voor educatie door middel van campagnes. Een voorbeeld hiervan is het programma ‘Doortrappen’. Hierbij richt de provincie zich op de oudere fietser. Tijdens bijeenkomsten voor ouderen gericht op veilig fietsen, is extra aandacht voor verkeersveiligheid en tegelijkertijd het blijven gebruiken van de fiets. 

Risico’s aanpakken

De nieuwe verkeersveiligheidsaanpak is risicogestuurd, gericht op het voorkomen van ongevallen, in plaats van reactief reageren nadat er al ongevallen gebeurd zijn.   

 

 

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven