Nieuws

Kennisuitwisseling tussen jonge en oude professionals kan beter

Oudere professionals willen hun kennis graag overdragen, terwijl jonge professionals juist erg graag willen leren van de senioren. Maar ze komen nauwelijks met elkaar in contact. Dat waren twee conclusies van de Talk tussen jong professional Bo Bos (XTNT) en oud professionals Aad Wilmink en Michel Goppel (Vereniging Oud-medewerkers Rijkswaterstaat) op de Vakbeurs Mobiliteit.

De jonge en oude professionals gingen met elkaar in gesprek over hoe zij ‘de rol van de verkeerskundige’ zien. Het aanwezige publiek, bestaande uit zowel ouderen als jongeren, deed actief mee aan de discussie. Tussen de verschillende generaties verkeerskundigen zijn enkele duidelijke verschillen, bleek tijdens het gesprek. Zo gaf Bos aan zichzelf niet zozeer als verkeerskundige te zien, maar meer als mobiliteitsexpert.

Jongeren meer ‘footloose’

Wilmink en Goppel, die beiden bij Rijkswaterstaat hebben gewerkt, vertelden veel te kunnen leren van de verfrissende aanpak van jongere collega’s. Deze generatie is in hun optiek nodig om snel veranderingen door te kunnen voeren in een bedrijf. Wel is het lastig dat jonge professionals veel meer ’footloose’ zijn in vergelijking met oudere werknemers. Ze wisselen sneller van baan. Dit gaat overdracht van kennis tegen.

 

Bos beaamt dat jonge professionals vaker wisselen van baan. Volgens haar ligt dit vooral aan de doorgroeimogelijkheden die het bedrijf biedt. Salaris staat niet op de eerste plaatst van de jongere professional, maar de kans op doorontwikkeling. Jonge talenten hebben geen probleem met hard werken maar zijn graag baas van eigen agenda. Dit strookt soms niet met de manier van werken in traditionele en hiërarchische organisaties. 

Kennisoverdracht

Vanuit het publiek werd ingebracht dat kennisoverdracht tussen oud en jong vooral rondom pensionering meer aandacht verdient. Wilmink heeft het gevoel nog veel kennis te kunnen overdragen aan jongere collega’s en zoekt naar manieren om dit te doen. De Kenniskring VOR (Vereniging Oud-medewerkers Rijkswaterstaat) wil die kennis graag delen. “Maar ons bereiken nauwelijks vragen”, zegt Wilmink. Andersom wil de jonge professional juist graag leren van de oudere collega, zegt Bos, maar weten zij elkaar vaak niet te vinden.

 

Na afloop van het levendige gesprek lieten Wilmink, Goppel en Bos weten vaker met elkaar in contact te willen komen, om zo kennis uit te kunnen wisselen.

‘Laat je horen’

Begin november stond Bos, samen met collega’s Bas Schilder van Trajan en Jeroen van Ginkel van Royal HaskoningDHV, op het Nationaal verkeerskundecongres. Daar deelden zij ansichtkaarten uit met de boodschap ‘Laat je horen’. “De vraag is welke boodschap mensen willen meegeven aan hun toekomstige collega’s”, vertelt Schilder.

 

“We zien dat jongeren veel meer dan ouderen zeggen: ‘Haal op en leer daarvan, maar doe niet precies wat de oudere garde doet. Geef er je eigen draai aan.’ Die boodschap willen wij ook meegeven: sta open voor nieuwe dingen en ontdek”, concludeert Bos.

 

Ouderen geven dat op hun beurt ook mee aan de jongeren, vertelt Schilder. “Die schrijven op: ‘Wees rebels’ en ‘Laat je niet kisten, trek ook je eigen plan’. Dat is grappig om te merken.” Van Ginkel geeft nog als tip mee: “Haal vooral informatie op die ook bij oudere collega’s met ervaring rust.” Bos: "En ook vooral: durf, laat je zien en laat je horen."

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven