Nieuws

Nijmegen: balans tussen leefbaarheid en bereikbaarheid

Nijmegen presenteerde het Ambitiedocument Mobiliteit voor de stad. De focus ligt op het efficiënter toepassen van bestaande infrastructuur na de investeringen die de stad de afgelopen jaar gedaan heeft.

Nijmegen wil deelauto's stimuleren, net als het gebruik van de fiets op korte afstanden. In de visie is ook aandacht voor voetgangers. Duurzaam vervoer, verkeersveiligheid en mobiliteitsknooppunten waar reizigers kunnen overstappen naar andere vormen van vervoer staan centraal in het plan. Het college van B&W wil op die manier de schaarse ruimte in de nog altijd snel groeiende stad beter inzetten zodat Nijmegen ook op de langere termijn bereikbaar, economisch veerkrachtig en leefbaar blijft. Dat staat in het Ambitiedocument Mobiliteit waarin de uitgangspunten staan voor het beleid tot 2030. 

 

Nijmegen heeft geïnvesteerd in projecten in de stad, zoals de S100, stadsbrug De Oversteek, de Keizer Karelgarage, Poort Neerbosch, snelle fietsroutes en de stations Lent en Goffert. In combinatie met maatregelen op het gebied van onder meer verkeersveiligheid, toegankelijkheid en samenwerking met werkgevers en de campus is de toenemende verkeersdruk op de stad beperkt. 

 

Nieuwe investeringen hebben voor Nijmegen weinig meerwaarde. Geplande projecten, zoals verberting van het Centraal Station en Station Heyendaal, blijven wel nodig. 

 

Wethouder Harriët Tiemens: “Dat Nijmegen groeit is goed voor de stad, maar iedereen ervaart ook dagelijks dat dit consequenties heeft die we niet kunnen oplossen met nog meer ruimte voor verkeer. Dat betekent dat we naar andere, innovatieve oplossingen moeten kijken die passen bij een veranderende samenleving en die recht doen aan een prettig leefklimaat in Nijmegen. Zonder een nieuwe kijk op de manier waarop we ons door de stad verplaatsen worden we steeds slechter bereikbaar en merken we meer en meer van de negatieve kanten van een alsmaar groeiend verkeersaanbod zoals geluidshinder, slechte luchtkwaliteit of verkeersonveiligheid. Als we een economisch krachtige regio willen blijven, waar het  prettig wonen en werken is, moeten we klassieke stokpaardjes los laten en slimmere keuzes maken waarbij we alle vormen van vervoer een plek geven die zoveel mogelijk meerwaarde heeft voor de stad. Dat is een beweging die eigenlijk alle grotere steden op dit moment moeten maken.”

 

Lees hier het hele document.

Deel dit artikel