Nieuws

Betonnen Appels op zeventig Gezonde Schoolpleinen

Tijdens de officiële start van de inschrijving Gezonde Schoolpleinen, heeft Struyk Verwo Infra aangekondigd een betonnen appel beschikbaar te stellen voor álle 70 Gezonde Schoolpleinen in Nederland. De appel dient als zit- en speelelement.

 

In maart zijn alle po, vo en mbo scholen in Nederland door staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) uitgenodigd om een aanvraag in te dienen voor een Gezond Schoolplein. Op een Gezond Schoolplein krijgen jongeren de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Tijdens én na schooltijd. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties. De komende jaren krijgen zeventig scholen een Gezond Schoolplein.

 

Speelse bijdrage

Commercieel directeur Rinke Veld van Struyk Verwo Infra, sponsor van Jantje Beton: “Toen wij hoorden van dit maatschappelijke initiatief wilden we vanuit onze eigen ervaring als betonleverancier graag een speelse bijdrage leveren. Gezondheid voor onze kinderen is belangrijk en bewegen en spelen speelt daarbij een grote rol, naast voeding. We zijn dan ook blij dat we dit voor de 70 scholen kunnen doen”.

Rob van Gaal, directeur Jantje Beton: “Kinderen spelen graag, maar vinden het buiten vaak saai. Door te spelen geven zij betekenis aan de wereld en daarbij gebruiken ze hun omgeving. Dit appeltje is een mooi symbool voor waar dit project over gaat: een gezond schoolplein waar kinderen hun eigen spel kunnen verzinnen. Natuurlijk kun je op deze appel zitten, maar misschien maken kinderen er ook wel hun podium van om hun kunsten te laten zien”.

 

Voorbeeldfuntie

In januari zijn de eerste van 22 scholen aan de slag gegaan met een Gezond Schoolplein en in de komende tijd worden nog eens 48 scholen geselecteerd door middel van een open inschrijving op Gezondeschool.nl/schoolpleinen. De in totaal 70 unieke Gezonde Schoolpleinen hebben straks een belangrijke voorbeeldfunctie voor alle scholen in Nederland. Alterra en TNO starten dit jaar met onderzoek van de Gezonde Schoolpleinen waarbij met name de effecten op het beweeggedrag en andere gezondheidseffecten van de kinderen worden gemeten. Het onderzoek resulteert in (beleids)aanbevelingen voor scholen en gemeenten. Gezonde Schoolpleinen worden mogelijk gemaakt door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De realisatie is in handen van Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel