Nieuws

Stadsbaantunnel Utrecht geopend voor verkeer

De Stadsbaantunnel Utrecht is in gebruik genomen. Deze eerste tunnel van de stad Utrecht is bedoeld om de groei van Centrumgebied Leidsche Rijn te stimuleren. Ingenieurs- en adviesbureaus Witteveen+Bos en Grontmij maakten in opdracht van bureau NegenTien (gemeente Utrecht) het ontwerp voor de 490 meter lange tunnel en begeleidden de uitvoering en indienststelling.

De bureaus hebben de gemeente Utrecht ondersteund met een geïntegreerde aanpak waarbij de kennis van tunnelveiligheid, tunneltechnische installaties en civiele constructies is samengebracht. Bij het ontwerp en de aanbesteding hebben ze bewust gekozen voor een opsplitsing van het project in een civiel contract, een dienst/bediengebouw en een VTTI-contract (verkeers- en tunneltechnische installaties). De totale doorlooptijd kon hierdoor worden beperkt, omdat al kon worden gestart met de bouw van de tunnelconstructie voordat de tunneltechnische installaties waren gecontracteerd. Door alle werkzaamheden in afstemming met stakeholders strak te regisseren, is de Stadsbaantunnel in minder dan drie jaar tijd gerealiseerd, van start bouw tot opening. 

 

Leidsche Rijn Centrum

Leidsche Rijn Centrum in Utrecht is een volledig nieuw stadscentrum in aanbouw. De aanleg van de Stadsbaantunnel is onderdeel van de ontwikkeling van dit gebied, waarin wonen, winkelen en ondernemen samenkomen. Kantoren en winkels worden deels op de tunnel gebouwd en in de tunnel is een afslag naar een ondergrondse expeditiehof, van waaruit de ondergrondse bevoorrading van het winkelgebied plaatsvindt. 

Deel dit artikel