Nieuws

Limburg ondertekent Convenant Dubbel Opstaptarief

De Provincie Limburg heeft het Convenant Dubbel Opstaptarief ondertekend. In dit convenant zijn de afspraken vastgelegd die zijn gemaakt tussen het ministerie van IenM, de NS, regionale overheden en regionale spoorvervoerders.

Limburg ondertekent Convenant Dubbel Opstaptarief

Decentralisatie


Door de decentralisatie van regionale spoorlijnen, de invoering van de OV-chipkaart en de verschillende tarieven en tariefsystemen bij NS en de regionale spoorvervoerders zoals Veolia is eind 2010 de situatie ontstaan dat treinreizigers die met de OV-chipkaart reisden telkens opnieuw het zogenaamde opstaptarief moesten betalen bij het overstappen naar een andere spoorvervoerder. Inmiddels is er consensus bereikt over de oplossing van het probleem van het dubbel opstaptarief alsmede over de compensatie van de derving aan inkomsten die de vervoerders hierdoor ondervinden. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Dubbel Opstaptarief. 

Kaartje kopen


“Veel reizigers baalden dat ze zowel bij de NS als bij Veolia opstapgeld moesten betalen en bleven daarom papieren kaartjes kopen. Nu het dubbel opstaptarief er niet meer is, hoeft dat niet meer en betalen ook gebruikers van een ov-chipkaart geen dubbel opstaptarief meer. Ik ben blij dat het nu goed is geregeld en het is fijn dat we deze afspraak nu ook hebben vastgelegd in een convenant,” volgens Patrick van der Broeck die verantwoordelijk is voor het Openbaar Vervoer in Limburg. 

Noodzakelijke systeemaanpassingen


Vooruitlopend op de ondertekening van het convenant hebben de spoorvervoerders de noodzakelijke systeemaanpassingen begin 2013 al geïmplementeerd waardoor het probleem van het dubbel opstaptarief voor de reiziger inmiddels geruime tijd is opgelost. OV-chipkaartreizigers moeten nog wel uit- en inchecken als ze moeten overstappen.

 

 

Deel dit artikel