Nieuws

Zeeuwse vrachtwagenparkeerplaats voorlopig van de baan

Er wordt al langere tijd gezocht naar een oplossing voor vrachtwagenparkeren in Zeeuws-Vlaanderen, maar voorlopig komt de (gratis) vrachtwagenparkeerplaats aan de Koegorsstraat in Terneuzen er niet.

Dat concludeerden Provincie Zeeland, de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Zeeland Seaports, TLN, EVO, BZW, waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en Politie na een bestuurlijk overleg in april 2017. Er is onvoldoende (financiële) steun voor het plan. Partijen uit de transportsector maken zich zorgen voor scheve concurrentie: Nederlandse transporteurs investeren namelijk al in voorzieningen op eigen terrein voor eigen chauffeurs. "Als wij dan een gratis voorziening voor buitenlandse chauffeurs aanleggen in Terneuzen, vinden zij dat oneerlijk", aldus een woordvoerder van Provincie Zeeland


Gedeputeerde Harry van der Maas: "Als provincie zien we nog steeds een duidelijk belang van een goede vrachtwagenparkeerplaats in Zeeuws-Vlaanderen. Wij zijn bereid om hier ook een financiële bijdrage voor beschikbaar stellen. Maar we kunnen dit alleen gezamenlijk in de regio oplossen. Als er in de toekomst initiatieven vanuit de regio ontstaan, denken we als Provincie graag weer mee." 

Chauffeurs moeten verplicht rusten

Vanwege het rijtijdenbesluit moeten vrachtwagenchauffeurs rustperiodes in hun ritten inlassen. Daardoor is steeds vaker behoefte aan (beveiligde) vrachtwagenparkeerplaatsen met bijvoorbeeld douche en toilet voor chauffeur van internationale ritten. Als die er niet zijn, parkeren buitenlandse chauffeurs hun vrachtwagen vaak op of langs de openbare weg.

In België is dat verboden

Sinds juli 2014 wordt in België gehandhaafd op een verbod op het doorbrengen van de weekendrust door vrachtwagenchauffeurs in een voertuig. Daardoor verkassen de vrachtwagenchauffeurs vaak naar grensregio’s, zoals Zeeuws-Vlaanderen.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel