Nieuws

Dijk bij Hansweert moet sterker

Een 5,2 kilometer dijkvak bij Hansweert in Zeeland voldoet niet aan de veiligheidsnormen, die sinds 1 januari 2017 gelden. Daarom werkt Waterschap Scheldestromen aan versterking van de dijk. Uiterlijk 2023 moet het dijkvak weer sterk genoeg zijn.

Het dijksvak dat versterkt wordt, loopt langs de noordoever van de Westerschelde, tussen de monding van de sluizen bij Hansweert tot aan de Willem Annapolder. De dijkversterking wordt uitgevoerd door de projectorganisatie Waterveiligheid. Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat Zee & Delta en waterschap Scheldestromen.


Momenteel is het waterschap bezig met de voorbereidingen van het project en inventariseert de wensen van belanghebbenden bij de dijkversterking. Op 8 februari organiseert het waterschap daarom een informatieavond voor inwoners.


Het project wordt gefinancierd vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, dat onderdeel uitmaakt van het Deltaplan Waterveiligheid. In dit programma wordt tot 2028 ruim 1100 kilometer aan dijken binnen meer dan 300 landelijke projecten aangepast aan de nieuwe veiligheidsnormen. Daarmee is Nederland tot 2050 beschermd tegen overstromingen en klimaatverandering.

Deel dit artikel