Nieuws

Fietsersbond blij met fietssnelweg Schiphol

De Fietsersbond is verheugd dat de gemeente het voornemen heeft een snelfietsroute aan te leggen van Hoofddorp naar Schiphol. Hiermee zal een van de grootste knelpunten voor fietsers in de Haarlemmermeer worden opgelost.

Fietsersbond blij met fietssnelweg SchipholOnderzoek


De Fietsersbond pleit ervoor, deze snelweg door te trekken naar Aalsmeer en ook vanuit noordelijke richting Schiphol beter te ontsluiten voor met name fietsers uit Haarlem. Vorig jaar heeft de gemeente de Fietsersbond een onderzoek laten doen naar de fietsvriendelijkheid van met name Hoofddorp en Nieuw-Vennep, de zogenaamde Fietsbalans. De mogelijkheden voor fietsparkeren zijn geïnventariseerd en het fietsbeleid is tegen het licht gehouden. Dit met het oog op het deltaplan bereikbaarheid dat de gemeente opstelt en uitvoert. De fietsersbond: 'Het deltaplan geeft in navolging van de Fietsbalans een uitgebreid overzicht van de knelpunten en hindernissen waar de dagelijkse fietser mee geconfronteerd wordt. Het is teleurstellend om te zien dat veertig van deze problemen vervolgens blijven liggen. Van de 32,5 miljoen euro die de komende jaren daadwerkelijk wordt uitgetrokken voor mobiliteit, gaat er slechts 2,4 miljoen naar fietsvoorzieningen. De staat in geen relatie tot de rol die de fiets vervuld in het woon-werkverkeer.'

Zorgen


De bond maakt zich tevens zorgen over de daling van het aantal fietsers in de polder. Daar waar landelijk voor korte ritten 35 procent van de mensen de fiets neemt, is dit in Haarlemmermeer na een aanvankelijke stijging weer gedaald naar 31 procent.
 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven