Nieuws

Europese subsidie voor Nederlands vervoersnetwerk

Een groot aantal laadpalen voor elektrische bussen in de regio Amsterdam, de bouw van extra LNG stations en de aanschaf van elektrische binnenvaartschepen. Dit zijn een paar projecten waarvoor Nederland €80 miljoen subsidie krijgt van Europa.

De subsidies komen uit het programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T), dat als doel heeft om binnen de EU tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen. De projecten zijn namens de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voorgedragen. De Europese lidstaten zijn nu akkoord met de subsidieverdeling.

Duurzaamheid

“Er is gekozen voor innovatie en duurzaamheid. Met een impuls voor de bouw van volledig elektrische binnenvaartschepen voor containervervoer wordt de binnenvaart een nog duurzamer alternatief voor vervoer over de weg”, zegt minister van IenW Van Nieuwenhuizen. “Luchtverkeersleiding Nederland krijgt een forse bijdrage van bijna 29 miljoen euro om de verkeersleiding te vernieuwen. Het vliegverkeer dat nu nog vanuit verkeertorens op alle regionale luchthavens wordt afgehandeld, kan straks worden overgenomen door een centrale luchtverkeersleiding op afstand.”

Negen elektrische schepen

Voor de binnenvaart is 5,6 miljoen euro beschikbaar. Het bedrag is toegewezen aan Port-Liner, een project met alleen maar Nederlandse toeleveranciers. Van het geld worden negen containerschepen gebouwd die volledig worden voorzien door een elektrische aandrijving. De energie wordt duurzaam opgewekt en opgeslagen in batterijen en accu’s in de vorm van containers die kant en klaar aan boord geplaatst worden.

Schone bussen

Streekvervoerder Connexxion krijgt €13,5 miljoen voor de bouw van 169 laadstations voor elektrische bussen. Dit geld wordt gebruikt om 220 nieuwe elektrische bussen te laten rijden. In 2030 moet al het OV busvervoer in Nederland volledig uitstootvrij zijn. Van Veldhoven: “Transport is op dit moment verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Schoon vervoer is hard nodig om de doelstellingen van Parijs te halen. En ook mensen die achter een bus lopen of fietsen willen natuurlijk gewoon schone lucht inademen.

LNG tankstations

Voor het bouwen van extra LNG tankstations voor wegtransport is ruim 25 miljoen euro beschikbaar. Met het geld worden in Nederland en langs de belangrijkste Europese routes 39 nieuwe van zulke tankpunten neergezet.

 

Deel dit artikel