Nieuws

Groninger scholen kunnen geld krijgen door ochtendspits te mijden

Als middelbare en mbo-scholen in Groningen de lesroosters voor hun leerlingen aanpassen, kunnen zij rekenen op een financiële bijdrage. Groningen Bereikbaar, Arriva en OV-bureau Groningen Drenthe stellen daarvoor samen geld beschikbaar vanuit de stimuleringsfonds Anders Roosteren.

Door leerlingen buiten de ochtendspits te laten reizen, moeten bussen en treinen minder vol komen te zitten. Met de stimuleringsegeling Anders Roosteren willen de partijen 1,5% van de bijna 25.000 reizende leerlingen uit de ochtendspits halen. Het gaat hierbij om 375 leerlingen per dag die niet meer in de ochtendspits zullen reizen en 1875 per week.

 

Deze maatregel moet de bereikbaarheid van Groningen verbeteren, het comfort voor leerlingen en reizigers tijdens de reis verbeteren en zorgen voor een betere spreiding van het aantal reizigers in het openbaar vervoer. Bovendien kan het ook zorgen voor minder volle fietspaden en autowegen tijdens de ochtendspits.

Voorstel indienen

Om voor de financiële bijdrage in aanmerking te komen, kunnen scholen in Groningen tot 1 januari 2018 een voorstel indienen bij het samenwerkingsverband Groningen Bereikbaar. In dit voorstel moet duidelijk worden dat de roosterwijziging voor een aantal klassen of leerlingen ervoor zorgt dat de lessen voor 7.45 uur of na 9.00 uur beginnen. De bijdrage aan de school is afhankelijk van het extra aantal leerlingen dat aantoonbaar buiten de spits kan reizen ten opzichte van het voorgaande schooljaar.

 

Deel dit artikel