Eline Devillers


  06-22486106

Meer dan 15 jaar werk ik bij Ecorys aan bereikbaarheidsprojecten. De projecten draaien veelal om een maatschappelijk economische onderbouwing in een politiek bestuurlijk proces. Mijn streven is om mijn projecten, samen met de opdrachtgevers, een stap verder te brengen in de besluitvorming, rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen.

Kosten-batenanalyses zijn een van mijn kernactiviteiten, waarin dit naar voren komt. Deze vorm van ex-ante toetsing geeft opdrachtgevers inzicht in de verhouding van positieve en negatieve welvaartseffecten van projecten. Ik heb circa 40 kosten-batenanalyses uitgevoerd, voor grote MIRT-projecten, maar ook voor kleinere regionale en lokale projecten. Daarnaast heb ik meegeschreven aan meerdere handreikingen, voer ik second opinions uit en geef ik regelmatig op maat gemaakte trainingen op het gebied van kosten-batenanalyses. Sinds kort ben ik één van de experts in Wikken en Wegen systematiek.

Sinds 2010 ben ik daarnaast intensief betrokken bij de monitoring en evaluatie van het programma Beter Benutten als projectleider voor de evaluatie van plannen vooraf (kosteneffectiviteitsanalyse) en plaatsvervangend projectleider bij de monitoring en evaluatie van de plannen tijdens en na realisatie (effectmeting). De monitoring en evaluatie richtte zich op multimodale maatregelpakketten (354 maatregelen), maatregelen voor het regionale spoor en ITS maatregelen. Mede door de projecten binnen het programma Beter Benutten heb ik veel kennis opgedaan van de opzet en effectiviteit van stedelijke mobiliteitsprojecten.mkba ov beter benutten stedelijke mobiliteit kosten-batenanalyses training