Arvid Toes


  06 5274 4933

Naam:               Arvid Toes
Woonplaats:    Amsterdam
Organisatie:     Ecorys
Functie:            Consultant, Adviseur, Projectmanager
Expertise:         stedelijke mobiliteit, parkeeradvies, parkeerbeleid, verkeersonderzoek, fietsparkeren, kosteneffectiviteit, mkba, fietsonderzoek, cameraonderzoek kentekenonderzoek
Telefoon:          06-52744933
E-mailadres:     arvid.toes@ecorys.com
Competenties

Arvid Toes (1981) is als ervaren consultant actief binnen de werkvelden parkeren en mobiliteit. Voordat hij aan de slag ging als consultant bij Ecorys rondde hij de Masteropleidingen Analytical Chemistry én Beleid, Communicatie en Organisatie af. Met zijn brede academische achtergrond is Arvid niet alleen analytisch maar ook procesmatig en communicatief zeer sterk ontwikkeld. Dit interessante samenspel van competenties stelt hem in staat om binnen mobiliteits- en parkeeronderzoeken zowel een adviserende als een procesbegeleidende rol te vervullen. Door zijn vakinhoudelijke kennis te combineren met resultaatgerichtheid fungeert hij als schakel die de bestuurlijke theorie kan vertalen naar de praktijk van de werkvloer.
Projecten

Als consultant heeft hij op het gebied van parkeren en mobiliteit projecten uitgevoerd voor het Rijk, een groot aantal provinciën en de gemeentes Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Ook heeft hij meegewerkt aan onderzoeken voor private partijen als NUON, VU/VUmc en de luchthaven Schiphol. Voor de Taskforce Ontspits was Arvid betrokken bij de effectevaluatie, voor de Gemeente Amsterdam heeft hij een vignet systeem voor touringcars opgezet en ook was hij verantwoordelijk voor de evaluatie van het fietstaxibeleid in de hoofdstad. Naast deze consultancy ervaring is Arvid één van de experts van Bureau DAM waar hij de afgelopen jaren in de rol van projectmanager tal van veldwerkonderzoeken heeft uitgezet en begeleid.
Beter Benutten

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur& Milieu heeft Arvid meegewerkt aan meerdere projecten gerelateerd aan het programma Beter Benutten. Binnen de programma’s Beter Benutten Weg en Beter Benutten Spoor was hij onder meer betrokken bij de beoordeling van de maatregelen van de regionale pakketten op kosteneffectiviteit en de ontwikkeling van kengetallen en processchema’s. In een meer coördinerende rol was Arvid, tevens in het kader van Beter Benutten, maar ditmaal in opdracht van de Taskforce van het Ministerie van OCW, verantwoordelijk voor het uitzetten en begeleiden van het veldwerkonderzoek in de vorm van telefonische enquêtes.beter benutten stedelijke mobiliteit parkeeradvies parkeerbeleid verkeersonderzoek fietsparkeren dataverzameling projectmanagement mobiliteit mobiliteitsmanagement effectevaluatie kosteneffectiviteit mkba fietsonderzoek cameraonderzoek kentekenonderzoek