Vialis BV


`Wij maken infrastructuur intelligent`
www.vialis.nl HOUTEN , NEDERLAND

Ons domein
Vialis opereert in Nederland binnen het domein van infrastructuur en mobiliteit. Wij adviseren en ontwerpen, realiseren en beheren intelligente systemen.
Wat ons drijft
Met slimme oplossingen en hulp van technologie verbeteren we leefbaarheid voor iedereen.
Hoe we dat bereiken
Met slimme oplossingen en hulp van technologie verbeteren we leefbaarheid voor iedereen.
Ons portfolio
We beschikken over een breed aanbod diensten en oplossingen, die bijdragen aan de integraliteit van onze dienstverlening.
- Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)
- Verkeerskundige dienstverlening
- Verkeerskundig advies
- Tunneltechnische installaties
- Elektrotechnische installaties voor bruggen, sluizen, stuwen, gemalen en waterzuiveringsinstallaties
- Verkeerskundig platform
- Centrale systemen
- Verkeersregelinstallaties
- Openbare verlichting
- Meet- en regeltechniek
- Inwinsystemen
- Wegkantstations
- Installatiewerkzaamheden

Artikelen