10 oktober | BouwCirculair Congres 2017 | Voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt en te maken heeft met circulair denken en doen binnen de eigen organisatie

Brimos BV (een HR Groep onderneming)


`Uw markt, onze kennis`
www.brimos.nl HATTEM , NEDERLAND

Bij Brimos, een HR Groep onderneming, kunt u terecht voor verkeerskundig advies, het produceren, leveren en plaatsen van wegbebakening en verkeersgeleiding. De producten van Brimos zijn onder te verdelen in Brimos borden, Brimos techniek en onze service en reparatiedienst (SRD).

In 2013 zijn wij onderdeel geworden van de Holland Reliëf Groep (12 vestigingen, www.hrgroep.nl). Samen bieden wij een totaalpakket aan op het gebied van wegbebakening en verkeersgeleiding, straatbeeld, (hoofd) bewegwijzering en diensten.

Bebording
Bij deze productgroep liggen de roots van Brimos. Onder bebording vallen de verkeers- en scheepvaartborden, tekst- en figuratieborden, industriebewegwijzering, straatnaamborden, informatie units, portalen, bevestigingsmateriaal, fietsroute- en knooppuntborden. Naast de permanente borden kunt u bij ons ook terecht voor tijdelijke bebakening. Denk aan de gele borden die worden gebruikt om aan te duiden dat er gewerkt wordt aan de weg, maar ook aan geleidebakens, afzethekken, klapborden, klapbordsystemen, raamwerken, grondpotten. Kortom alles wat nodig is om veilig en efficiënt te werken en om de weggebruiker de juiste aanwijzingen te geven.

Techniek
Naast bebording heeft Brimos zich in de jaren sterk ontwikkeld op het technische vlak. Dit worden ook wel dynamische producten genoemd. Voor het dynamisch maken van statische borden gebruiken wij twee technieken: led techniek en prismabordsystemen. Beide technieken kennen hun eigen toepassingsgebied. Over het algemeen worden rijstrooksignaalgevers (matrixborden) met vaste beelden uitgevoerd in vaste led printen. Dynamische routepanelen zijn voorzien van vrij programmeerbare led printen. Een statische bewegwijzering gecombineerd met een dynamisch reflecterend vlak is uitstekend te realiseren met prismaborden. Een prismabordsysteem werkt met draaiende prisma’s, hiermee is het mogelijk om de weggebruiker op verschillende momenten de juiste boodschap te geven.

Service en reparatiedienst (SRD)
Voor Brimos houdt het werk niet op wanneer het product klaar is. De afdeling service en reparatie staat 24/7 klaar om producten te plaatsen, te onderhouden en indien nodig te repareren.

Bij Brimos kunt u terecht voor verkeerskundig advies, het produceren, leveren en plaatsen van wegbebakening en verkeersgeleiding. De producten van Brimos zijn onder te verdelen in Brimos borden, Brimos techniek en onze service en reparatiedienst (SRD).

Ontwikkeling en innovatie
Bij Brimos draait alles om ontwikkeling en innovatie. Geen vraag is hetzelfde. Onze engineers werken continu aan nieuwe, betere toepassingen die producten nog duurzamer en functioneler maken.

Bedrijfsfoto's

Artikelen