10 oktober | BouwCirculair Congres 2017 | Voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt en te maken heeft met circulair denken en doen binnen de eigen organisatie

Andes


`Leverancier van geografische software.`
www.andes.nl EINDHOVEN , NEDERLAND

Andes levert een veelzijdig aanbod van location enabled services. Door continu te werken aan innovatie levert Andes toegevoegde waarde op het gebied van bereikbaarheid, informatiebeheer en bij de optimalisatie van werkprocessen.
Andes heeft zich gespecialiseerd in Maps & Licensing, Travel Information Services, Developer Services, Software Applications en levert krachtige diensten voor professionele en publieke toepassingen.

Bedrijfsfoto's

Artikelen