Fiets 

Op deze pagina vindt u berichtgeving en blogs over pilots, projecten, innovaties en andere ontwikkelingen rondom fiets. Bijvoorbeeld nieuws over de e-bike en speedpedelec, over fietsparkeren en fietsenstallingen, over fietsinfrastructuur, fietsveiligheid, fietsgedrag en deelfietsen.

'Shared space' bij Amsterdam CS lijkt goed te werken

Nieuws

Geen stoplichten, geen zebrapaden en geen lijnen op de weg. Alleen het gezonde verstand van de gebruikers, die wat snelheid terugnemen en een beetje rekening ...

Lees meer

Meer groen licht voor Rotterdamse fietsers

Nieuws

Verschillende verkeerslichten in Rotterdam zijn fietsvriendelijker afgesteld. Niet voor niets, want de Rotterdamse fietsers vinden dat ze te lang moeten wachten bij verkeerslichten. Meer groen ...

Lees meer

Pilot BikeScout Eindhoven voor meer fietsveiligheid

Nieuws

De gemeente Eindhoven start 3 maart met een pilot om de verkeersveiligheid voor fietsers verder te verbeteren. Bij de fietsoversteek op de rotonde Meerenakkerweg-Kasteellaan plaatst ...

Lees meer

2300 euro voor een fietsparkeerplaats

Nieuws

PvdA-Kamerlid Duco Hoogland heeft uitgerekend hoeveel een fietsparkeerplaats kost: 2300 euro per plek. Hiervan investeert het Rijk de helft, 1150 euro. Dit meldt BNR.nl. ...

Lees meer

Valt het doek voor VNG-Verkeer en Vervoer?

Nieuws

De directie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft besloten te stoppen met de activiteiten op het gebied van Verkeer en Vervoer. Tijdens de ...

Lees meer

Nieuwe verdiepte fietsenstalling bij Rotterdam Blaak

Nieuws

Wethouder Pex Langenberg (Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur) opende de nieuwe verdiepte fietsenstalling bij Rotterdam Blaak. De stalling biedt ruimte aan 950 fietsen en heeft extra ...

Lees meer

Pilot Amsterdamse haven: fietspad verlicht zichzelf

Nieuws

In het Amsterdamse havengebied is een proef gestart met een fietspad dat wordt verlicht met zonne- en windenergie die ter plekke wordt opgewekt. Vanaf het ...

Lees meer

P en F in plaats van P en R

Nieuws

CROW-KpVV presenteerde dinsdag 16 februari jongstleden in Deventer de eerste uitgave van de publicatie ‘P+Fiets, snel en slim in de stad’. Deze uitgave is een ...

Lees meer

NVVC 2016: Slachtoffercijfers vragen opnieuw om trendbreuk

Nieuws

Het eerste Nationaal Verkeersveiligheidscongres, NVVC, werd in 1978 georganiseerd. Aanleiding was het dramatisch stijgende aantal verkeersdoden, tot 3200 in 1972. Wederom is het tijd voor ...

Lees meer

Pilot met nieuw detectie- en verwijssysteem Amersfoort Centraal

Nieuws

Bij de bewaakte fietsenstalling op Amersfoort Centraal is ProRail een pilot gestart met een nieuw systeem van detectie en verwijs. Het systeem helpt de gebruiker ...

Lees meer

Onderzoek Grontmij: speed pedelec verdient maatregel op maat

Nieuws

De speed pedelec, de fiets met elektrische trapondersteuning die tot 45 km/uur kan, krijgt vanaf 2017 de status van bromfiets. Grontmij vroeg zich af of ...

Lees meer

Blog: Kanttekeningen bij nieuwe scenario’s planbureaus

Blog

De twee planbureaus (CPB en PBL) hebben eind 2015 de studie ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s - Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’ (WLO) gepubliceerd. Het betreft ...

Lees meer

Nationale Verkeersveiligheidsprijs voor veilig fietsverkeer

Nieuws

Doet uw gemeente haar best om het fietsverkeer veiliger te maken? Zijn er in uw ogen maatregelen genomen waar andere gemeenten een voorbeeld aan mogen ...

Lees meer

Fietsparkeersysteem Klaver bij Deense universiteit

Bedrijfsnieuws

Binnenkort parkeren studenten aan een nieuw te bouwen universiteit in Kopenhagen hun fiets in een fietsparkeersysteem van Klaver Fietsparkeren. De universiteit (Panum Complex) wordt uitgebreid, ...

Lees meer

'Tablet op pedalen' in Rotterdam

Nieuws

De hypermoderne deelfiets van Gobike komt naar Rotterdam. Eind 2017 zullen op 20 locaties in de stad ruim 450 elektrische fietsen met tablet beschikbaar zijn. ...

Lees meer

Onorthodoxe maatregelen nodig aanpak fietschaos Utrecht

Nieuws

Centrummanagement Utrecht (CMU) heeft - in een kritische reactie op het concept Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan Utrecht 2015 - de gemeente gevraagd verdere behandeling aan ...

Lees meer

Actieplan Verkeersveilige Scholen in Rotterdam

Nieuws

Hardrijdende automobilisten, parkeerperikelen rondom de school en onoverzichtelijke oversteekplekken. Veel Rotterdamse ouders ervaren de schoolomgeving als onveilig. Daarom gaat gemeente Rotterdam de verkeersveiligheid op en ...

Lees meer

Zwolle pakt hobbelstraat aan

Nieuws

De Zwolse Pletterstraat wordt heringericht. De hobbelige keien worden vervangen door verharding die comfortabeler is voor fietsers en mindervaliden. ...

Lees meer

Blog: Maatschappelijke kosten en baten als doelstelling

Blog

Als je met een zakelijke inslag kijkt naar verkeersveiligheid, dan is het ook logisch om niet te kijken naar reizigerskilometers, maar naar de waarde van ...

Lees meer

‘Beter op de fiets overlijden dan op een stoel voor de televisie’

Nieuws

Verkeersgezondheid is het begrip dat de Fietsersbond het laatste jaar graag naar voren schuift als het gaat over verkeersveiligheid. Het was het onderwerp van het ...

Lees meer