Blog

Een inherent veel veiliger wegverkeer: een kwestie van kiezen!

In 2015 vielen er in Nederland  21.300 ernstig verkeersgewonden:  een stijging ten opzichte van 2014 (20.700). Ook het aantal verkeersdoden steeg vorig jaar: van 570 in 2014 naar 621 in 2015. Het is de grootste stijging van Europa. Naast leed zijn ook de maatschappelijke kosten groot: ruim 14 miljard euro per jaar.

Door Peter van der Knaap - directeur-bestuurder SWOV


Het moet dus beter en gelukkig kan dat ook. Op korte termijn zijn er drie zaken die geen uitstel verdragen. Ten eerste moet de verkeershandhaving weer terug naar ten minste het niveau van tien jaar geleden. Voldoende politiecontroles dus. Daarnaast is – in tegenstelling tot wat velen denken – onze infrastructuur vaak niet veilig ingericht. Er vallen nog steeds veel doden in 30 km/u-zones (!) en in straten waar je 50 mag ontbreekt vaak een vrijliggend fietspad. Tot slot moet de ongevallenregistratie beter. Zo ontbreekt de laatste jaren vaak informatie over de locatie van een verkeersongeval. 

 

Maar ook op de langere termijn moet er iets gebeuren. Begin jaren negentig koos ons land voor het systematisch veiliger maken van het wegverkeer. Overheden en maatschappelijke partners committeerden zich toen aan de integrale aanpak ‘duurzaam veilig’. Kenmerkend voor die tijd was de sterke politieke en beleidsmatige wil om die visie te realiseren. De OESO roemde Nederland samen met Zweden onlangs nog voor deze succesvolle ‘safe system’ aanpak.

 

Het goede nieuws is: we kunnen er wéér voor kiezen. De trieste cijfers geven er wat mij betreft alle reden toe. Als we de veiligheid substantieel willen vergroten, moeten we gaan voor systematische aanpak van onveiligheid. Een aanpak waarbij doelen, verantwoordelijkheden en maatregelen concreet zijn vastgelegd. Een aanpak ook, waarbij we technologische innovaties ten volle benutten.

 

SWOV is dit najaar gestart met het actualiseren van wat als ‘Duurzaam Veilig Wegverkeer’ bekend staat. En we krijgen hiervoor veel enthousiaste input! Op het ministerie van IenM begint men aan een nieuw Strategisch Plan Verkeersveiligheid terwijl de ANWB samen met andere partners verkeersveiligheid hoog op de politieke agenda wil zetten. Alle seinen staan wat dat betreft dus op groen.

 

Natuurlijk: kiezen betekent ook ècht kiezen. Soms zijn maatregelen wel effectief, maar niet goedkoop of makkelijk te realiseren. Maar toch: 21.300 ernstig verkeersgewonden en 621 doden per jaar – kunnen we ons een andere keuze veroorloven? 

Deel dit artikel