Blog

Goed gedaan Amsterdam!

“Ik verwelkom de notitie dat gemeente Amsterdam de nieuwe Nota Parkeernormen Auto gaat introduceren. Daarin staat dat de parkeernormen voor nieuwbouwprojecten drastisch worden verlaagd. Met zo’n nota legt Amsterdam de lat - nog een keer - iets hoger als het gaat over parkeerbeleid voor grote steden."

"Het is niet de eerste keer dat een stad beslist om geen parkeervergunning op straat te geven aan de bewoners van nieuwbouw en de verplichte minimumparkeernormen laat vervallen, dan wel flink reduceert. Vaak zijn deze initiatieven gelimiteerd tot bepaalde (kleine) delen van de stad of hebben ze de vorm van een pilot. Het implementeren van zulke maatregelen over de hele stad komt zeker niet vaak voor.

 

Deze nieuwe nota past bij een metropool van de 21e eeuw. In het algemeen weten we dat de stedelijke bevolking toeneemt, terwijl de stedelijke ruimte juist schaars blijft. De nieuwe generatie stedelijke bewoners - en niet alleen jongere mensen - heeft minder interesse in een, voor de deur geparkeerde, auto en meer interesse voor leefbaarheid, kwaliteit van de openbare ruimte, schone lucht en stedelijke voorzieningen."

Fors lagere bouwkosten

"Het laten vervallen van de verplichte minimumnormen voor sociale woningbouw en het verlagen van die voor de vrije sector, leidt tot (fors) lagere bouwkosten voor woningen en hopelijk ook tot lagere prijzen voor de bewoners van nieuwbouwprojecten. Gezien de huidige situatie op de woningmarkt in Amsterdam kan dit alleen maar geweldig nieuws zijn voor bewoners."

Democratie

"Zo’n beleid zorgt niet alleen voor meer betaalbare woningen, maar ook voor een democratischer systeem: bewoners kunnen zelf kiezen of ze een auto - en dus een dure parkeerplaats - willen hebben of misschien iets anders willen doen met hun geld."

Bereikbaarheid

"Het eveneens laten vervallen van de minimumparkeernormen voor kantoren geeft een belangrijke stimulans aan projectontwikkelaars om beter na te denken over de bereikbaarheid van hun kantoren. Dit is ook een zeer positieve ontwikkeling, omdat de vastgoedsector al veel te vaak heeft laten zien niet erg verstandig te beslissen als het op mobiliteit en parkeren aankomt."

De volgende stap

"Gemeente Amsterdam heeft zich al vaker voorloper getoond op het gebied van parkeerbeleid. Deze nieuwe Nota Parkeernormen Auto bevestigt deze positie. Nu op naar de volgende stap: van parkeernormen per gebouw naar parkeernormen per gebied! Dan wordt de stad de absolute nummer één op gebied van parkeerbeleid.”

Dit artikel afkomstig uit Verkeer in Beeld 2/2017.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel