Blog

Freedom of cycling: De e-fietser bepaalt zijn eigen plek

Fietsland Nederland maakt steeds meer kennis met de elektrische fiets. De ontwikkelingen van deze fietsen gaan zó snel, dat e-fietsers niet meer weten wat de juiste plek op de weg is. Moeten ze wel of niet het fietspad op, dan wel op de rijbaan? En wie mogen er op snelfietsroutes rijden?

Met de landelijke regelgeving maken we onderscheid tussen de ‘gewone’ e-bike (op het fietspad) en de speed pedelec (bromfiets, dus in veel situaties op de rijbaan). Een snelle fiets mag dus niet op een snelfietsroute: het lijkt de omgekeerde wereld!

Diversiteit aan snelheden

Dit jaar vond Velo-city plaats in het beste fietsland ter wereld en had als titel: ‘The Freedom of Cycling’. Die vrijheid geldt ook voor de fietssnelheid. Feit is dat een fietser, en dus ook een e-fietser, zo hard trapt als nodig is. Dat verschilt per rit. Bepalende aspecten daarbij zijn tijd, motief, weer, gemoedstoestand, et cetera. Een e-fietser heeft in de praktijk dus een grote diversiteit aan snelheden. En dan proberen we in Nederland de plek op de weg vrij statisch voor te schrijven. De voertuigontwikkelingen maken het voor wegbeheerders steeds lastiger om e-fietsers overal op de juiste plek te krijgen. Daarom is het tijd voor een andere manier van denken in deze kwestie.

Waarom?

De e-fietser kent zijn voertuig en weet hoeveel tijd hij voor zijn verplaatsing heeft. En dus welk rijgedrag (welke snelheid)  daarvoor nodig is. Laten we de e-fietser die vrijheid en verantwoordelijkheid geven in de bepaling van zijn routekeuze! Een belangrijke winst die daarbij gehaald wordt, is dat er geen nadere regelgeving nodig is.

Wat is wel nodig?

Deze andere manier van denken vergt wel enige inspanningen. En zeker niet alleen van de e-fietser. Het succes van deze vrijheid en verantwoordelijkheid wordt bepaald door kennis van en anticiperen door alle verkeersdeelnemers. Daarvoor zijn  twee typen maatregelen nodig: een landelijke campagne voor alle weggebruikers (informeren) en een doelgroepsgerichte benadering van (e-)fietsers over keuzeaspecten en  verantwoordelijkheden tijdens het fietsen (participeren). Fietshandelaren en de Fietsersbond erkennen daarbij hun rol in ‘bijdragen aan veilig fietsen’ en krijgen hierin een actieve plek.

Kortom: the freedom of cycling in Nederland? Dat is met topsnelheid op de speed pedelec verantwoord tussen het autoverkeer rijden en tussendoor rustig trappen op het (snel)fietspad.

Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld 04/2017.

Deel dit artikel