Bedrijfsnieuws

Beter Benutten met het Nieuwe Parkeren

Traditionele toepassing parkeernorm achterhaald?! Gemeenten toetsen bouwplannen aan een parkeernorm. Bij nieuwbouw of verbouw krijgt de aanvrager een aanlegverplichting voor parkeervoorzieningen op eigen terrein. Deze benadering is om diverse redenen niet optimaal:

Beter Benutten met het Nieuwe Parkeren!

 

 • Een parkeernorm is een statisch getal en is altijd te hoog of te laag.
 • Parkeren op eigen terrein belemmert een optimale benutting van de totale parkeercapaciteit. Het parkeeraanbod is in feite altijd te groot als de piekvraag van de verschillende functies in een gebied niet samenvalt.
 • Bedrijven hebben mobiliteitsmanagement ontdekt als mogelijkheid om de kosten te reduceren. Het mes snijdt aan meerdere kanten: kostenreductie voor bedrijven en werknemers, minder autoverkeer (bereikbaarheid, leefbaarheid, afname investeringen infrastructuur), betere benutting openbaar vervoer, betere exploitatieresultaten voor het stadsrandparkeren.
 • Er is een grote leegstand in de kantorenmarkt en het Nieuwe Werken leidt tot enerzijds een lagere parkeervraag maar ook tot een sterk wisselende parkeervraag doordat dezelfde bedrijfsruimte door meer werknemers kan worden benut.

  Het Nieuwe Parkeren
  De tijd is aangebroken om parkeerbeleid volledig te integreren in het ruimtelijk beleid. Dat betekent dat de starre normatieve toetsing wordt vervangen door gebiedsvisies en gebiedsontwikkelingen waarin de volgende zaken centraal staan:

 • Optimale benutting van parkeercapaciteit door het aanbieden van collectieve openbare voorzieningen en het benutten van bestaande voorzieningen.
 • De aanlegverplichting vervangen door bijvoorbeeld deelname aan en samenwerking in parkeercoöperaties. De belanghebbenden in deze coöperaties zijn de gemeenten en de eigenaren van de functies in een gebied. Zij delen het gezamenlijk belang om de parkeerexploitatie en benutting optimaal uit te voeren. De aanlegverplichting wordt gesplitst in een gedeeltelijk (vrijwillige) aanleg op eigen terrein, een financiële bijdrage aan de coöperatie en een variabele betaling afhankelijk van het feitelijk gebruik. De coöperatie kan tevens een rol spelen in het gezamenlijk inkopen en organiseren van mobiliteitsdiensten.
 • Parkeren op afstand (P+R, stadsrand) zodat de druk van het autoverkeer in de stad afneemt.
 • Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en intensivering van het binnenstedelijk grondgebruik.

  Deze benadering kan worden toegepast bij nieuwe ontwikkelingen maar ook bestaande locaties kunnen worden doorgelicht op een transformatie van de parkeerorganisatie. Dit vergt wel een nauwe samenwerking tussen de bedrijven, eigenaren, projectontwikkelaars en een flexibeler gemeentelijk parkeerbeleid. Een andere benadering van het parkeren, ‘het Nieuwe Parkeren’, biedt voordelen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, milieu, kwaliteit openbare ruimte, kostenreductie en haalbaarheid van stedelijke (her)ontwikkeling. Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel