Artikel

Verruimd Twentekanaal scheelt 900 vrachtwagens per dag

Met een Europese subsidie van 11 miljoen euro werken Rijkswaterstaat en de regio Twente aan het voor grotere schepen geschikt maken van de Twentekanalen en de binnenhavens van Almelo en Hengelo. Voor 2022 moet het project klaar zijn.

 

Onder het havenbedrijf Twente vallen de havens in vijf gemeenten: Hengelo, Almelo, Enschede, Hof van Twente en Lochem. Naast bulk (veevoer, aardolieproducten, metaal en elke dag 3000 ton zout van de Akzo) worden er bijzondere transporten en containers met stukgoederen over water vervoerd . Hengelo en sinds kort ook Almelo (bij bedrijventerrein XL Businesspark) hebben een containerterminal. Deze terminals van CTT (Combi Terminal Twente) vormen samen ‘de modernste inland containerterminal van het land', zegt manager Gerry Waanders trots.

Tweede sluis

De verruiming van de Twentekanalen is een belangrijke stap. De kanalen worden dieper gemaakt, oevers worden gereconstrueerd en kaden en havenfaciliteiten worden aangepast voor grotere schepen. Straks kunnen schepen van categorie Va Twente aandoen. Daarnaast is Rijkswaterstaat bezig een tweede sluis te bouwen bij Eefde. De verwachting is dat de huidige 6,5 miljoen ton bulkgoederen zal groeien tot 9 miljoen per jaar in 2022. Het aantal van 90.000 containers dat nu jaarlijks over water op en neer naar Twente gaat, zal naar verwachting groeien tot ca. 200.000 TEU.

Aantrekkelijker

Waanders: "Straks kunnen hier grotere schepen met een grotere diepgang komen. Door de kortere wachttijden bij de sluizen zijn schepen sneller op de bestemming. Het vervoer over water wordt zo aantrekkelijker." En dat zal vrachtwagens op de weg schelen, zo is de algehele verwachting. In 2012 hebben de regionale ondernemers, samen met Rijkswaterstaat en de regionale overheden, een intentieverklaring ondertekend dat als de faciliteiten verbeterd zijn, er dagelijks 900 vrachtwagens van de weg af wordt gehaald. Dat zal aanmerkelijk schelen, al zegt Waanders er meteen bij dat het 'gezien de economische groei en de forse toename van vervoer, misschien vooral een afname van de groei van het wegverkeer zal zijn'. Op de korte termijn heeft Twente eerst nog even te maken met meer vervoer over de weg. De sluizen bij Delden en Hengelo worden gerenoveerd en dat betekent een stremming van enkele weken.

Meer aandacht

Binnenvaart en binnenhavens zouden meer aandacht kunnen hebben op de gemeentelijke afdelingen verkeer, vindt Waanders. "Tegenwoordig gaat het steeds meer om multimodaal transport in logistieke ketens en dat brengt met zich mee dat slimme IT-systemen en knooppunten van meerdere modaliteiten van groot belang zijn om aan de toenemende vervoersvraag en het beheersen van de filedruk op het wegennet te kunnen voldoen. Ik denk dat daar ook een uitdaging ligt voor verkeerskundigen om daar over na te denken."

 

 

Door Karin Broer. Dit artikel is verschenen in Verkeer in Beeld 3/2018

Deel dit artikel