Artikel

De koppen bij elkaar steken over markering fietspaden

Zo rijkelijk bedeeld als onze auto(snel)wegen zijn met herkenbare kenmerken als uniforme markeringen, bewegwijzering en bebording en zo weloverwogen ze zijn bestudeerd, beschreven en uitgevoerd, zo blanco of vrijblijvend is de lay-out. De afgelopen maanden ging Verkeer in Beeld op zoek naar nut en noodzaak van essentiële herkenbaarheidskenmerken van onze fietspaden. Met in deze laatste aflevering: Jaap Kamminga, Fietsersbond, en Ferry Smith, ANWB.

Jaap Kamminga, programmacoördinator bij de Fietsersbond

“Met meerdere experimenten kom je sneller tot ‘best practice’"

 

 

"De Fietsersbond vindt dat er zeker nog veel verbeterd kan worden aan de layout en markering van fietspaden. Er zijn wel wat experimenten, met name ten behoeve van markering van snelfietsroutes, maar binnen de bebouwde kommen blijft dit achter. Dat is begrijpelijk als je weet waar we vandaan komen – het fietspad als puur gemeentelijk beleid - maar het aantal fietsers neemt toe en we weten nu meer over de oorzaken van eenzijdige ongevallen. Die zijn in veel gevallen te wijten aan de infrastructuur, bijvoorbeeld ongewild belanden in de berm. Met duidelijk reflecterende kantlijnen, kun je – ook in het donker – waarschijnlijk al veel ongevallen voorkomen.

 

Deze twee redenen: toenemende drukte op fietspaden en meer kennis van eenzijdige fietsongevallen geven voldoende noodzaak voor goede markering en belijning van fietspaden.

 

Het CROW lijkt, zeker nu het Fietsberaad onderdeel uitmaakt van het CROW, de meest logische partij om dit op te pakken en er richtlijnen voor te maken; zeker nu er al een onderzoek loopt naar inrichtingskenmerken voor fietsstraten. Het is overigens goed dat er nu op meerdere plekken tegelijkertijd wordt geëxperimenteerd. Zo kom je sneller tot ‘best practices’, dan wanneer je volgordelijk experimenteert. Dan duurt het allemaal nog langer.

 

Gaandeweg zullen de experimenten toegroeien naar een aantal standaarden voor de lay out van fietspaden. Dat zal eerst het geval zijn voor snelfietsroutes, omdat hier via de stuurgroep snelfietsroutes enige coördinatie op zit, maar wat ons betreft volgt dit ook voor de bebouwde kom.”

 

Ferry Smith, directeur Public Affairs, ANWB

“Deze discussie is nog niet goed gevoerd”

 

 

“Als er meer dan 20.000 ernstig gewonde verkeersslachtoffers per jaar vallen, waarvan de helft fietser is en een groot deel van deze ongevallen eenzijdig is met een oorzaak in de infrastructuur, dan is de urgentie om naar de inrichting van fietspaden te kijken overduidelijk. Wij hebben niet voor niets CycleRAP in het leven geroepen, de fietspadenvariant van de EuroRAP-methodiek die de veiligheid van wegen meet. Wij vinden de veiligheidsaspecten van fietspaden belangrijk genoeg voor een apart assessment, en ja, daar zit ook belijning in.

 

Kijk je nu naar fietspaden, dan zie je niet of nauwelijks belijning en als het er is dan beperkt het zich vaak tot een middellijn die tweerichting fietsverkeer aangeeft en daarmee de rijstroken soms ongewenst smal maakt. Zo ook op de Haagse Alkemadelaan, vlak bij de ANWB, waar aan beide zijden van de weg een tweerichtingmarkering op de fietspaden is aangebracht zodat het een oversteek scheelt. Maak die paden dan ook breder.


We staan toe dat (bak)fietsen breder worden en dat fietsen hogere snelheden halen, als alternatief voor de auto, maar richt de publieke ruimte daar dan ook voor in. We hebben de filosofie ‘verkeer in de stad’ ontwikkeld omdat we allemaal weten dat er in steden meer mensen per km2 gaan wonen. Dan komen ‘fietsen’ en ‘lopen’ om de hoek kijken en daar moet je dan ook ruimtelijke keuzes voor maken.


Feitelijk is het nu dus het goede moment om de inrichting van onze fietspaden goed te regelen en de koppen daarvoor bij elkaar te steken, want deze discussie is nog niet goed gevoerd. Iedereen lijkt op elkaar te wachten.”

Einde serie en nu verder   

Robert Galjaard, initiatiefnemer van een discussie over lay-out van fietspaden: “In de afgelopen maanden hebben samenwerkende partijen hard gewerkt aan functionele ontwerpen voor de markering van snelfietsroutes. Deze zijn voorgelegd aan kritische gebruikerspanels die een veelheid aan suggesties gaven om ontwerpen nóg beter te maken. Dit voorjaar voorziet de provincie Utrecht de snelfietsroute Utrecht – Amersfoort van wegmarkering. Op donderdag 19 april om 12 uur vertrekken de samenwerkingspartners vanaf het Provinciehuis in Utrecht om het resultaat te bekijken en zich onderweg te laten informeren over de manier waarop de gebruiker invloed heeft gehad op het ontwerp. Natuurlijk delen we die kennis graag. Meefietsen? Mail naar Robert Galjaard, r.galjaard@vanrensbv.nl.


Eerder in deze serie verschenen:

Deel dit artikel