Artikel

Zebra-Safe al negen jaar innovatief

Innovatieve systemen krijgen vaak veel aandacht van bestuurders, omwonenden en de media. Maar hoe houdt zo’n toepassing zich op termijn? Een terugblik op de Zebra-Safe-toepassing op de complexe Turbokluifrotonde in Papendrecht uit 2010. Het systeem draait nog steeds 24/7 en is nog steeds een waardevolle toepassing op een zeer onoverzichtelijke verkeerssituatie.

Door Nettie Bakker


De Turbokluifrotonde in Papendrecht is een complexe rotonde met meerdere rijstroken en rijrichtingen (zie figuur 1). Fietsers maken hier in beide richtingen op vier plaatsen een oversteek over 13 rijstroken op een doorgaande verbinding tussen zuid- en noord-Papendrecht. Doordat de automobilist op dit complexe kruispunt  rekening moet houden met fietsers en voetgangers die vanuit twee richtingen de rijstroken kruisen, wordt met de Zebra-safe-toepassing een extra attentiewaarde aan de automobilist gegeven. “Hiermee hebben we als gemeente het maximale gedaan om de veiligheid van de fietsers en  voetgangers op dit punt te borgen”, zegt Den Boer, beheerder openbare ruimte in de gemeente Papendrecht.

 

Zo gauw een fietser of voetganger de oversteek begint, gaan lampjes in het wegdek knipperen.

 

Knipperende lampjes

De zebrasafe toepassing signaleert fietsers en voetgangers met 28 infrarood-detectiepaaltjes. Zo gauw een fietser of voetganger de oversteek begint, gaan lampjes in het wegdek knipperen. Deze gaan weer uit als de fietsers en voetgangers zijn overgestoken. Bij een voetgangersoversteek gaan de lampjes van de eerste rijstroken uit als de voetgangers aan de laatste begint. Zo blijven de lampen niet onnodig lang knipperen.

Lampvervanging

Wat kan Den Boer vertellen over het beheer en onderhoud van deze installatie? “De toepassing zelf is in de afgelopen jaren hetzelfde gebleven. Wel heeft er in 2012 een verbetering plaatsgevonden in de afdichting van de bekabeling. Dit had te maken met vocht indringing door kleine scheurtjes in het asfalt, waardoor er wat storingen in het systeem ontstonden. Dit was een situatie die destijds relatief onbekend was, en waarmee in de latere toepassingen rekening mee is gehouden. De lampen zijn aan vervanging toe. Vorig jaar heeft een eerste uitrol plaatsgevonden in de lampvervanging. Voor dit jaar staat de tweede fase op de planning.”

Sporadische storing

Het systeem zelf houdt zich goed door de jaren heen, constateert De Boer. De kwetsbaarheid zit voornamelijk in de detectiepalen. Dat wil zeggen: ze willen bij maaiwerkzaamheden of bij een ongeval nog wel eens worden aangereden. Zo’n schade hebben we in de afgelopen negen jaar 10 keer gehad, dus zeer sporadisch. Ook is een  detectiepaaltje een keer afgeplakt door voorbijgangers. Volgens afspraak gaan de lampjes in het wegdek continu knipperen bij een verstoring van het systeem. “Dit verkiezen we  boven uitval van de lampen, bij een oversteek door fietsers en voetgangers, bij een storing van het systeem“, zegt Den Boer. Stan de Lie, directeur van Traffic Care, en leverancier van Zebra-Safe geeft aan: “Bij een storing springen we in de bus en repareren het systeem zo snel mogelijk.

Doorontwikkeling

Den Boer is tevreden over de techniek die sinds de aanleg nog steeds goed functioneert. “Een mogelijkheid die we nu onderzoeken is de doorontwikkeling met thermische camera’s en bewegingsdetectie, Hierdoor wordt de nauwkeurigheid vergroot en wordt het risico van storing  van het systeem door aanrijdingen van de paaltjes gereduceerd.”

 

Meer informatie over Zebra-Safe:
www.traffic-care.nl


Dit artikel verschijnt in Verkeer in Beeld 3, juli 2019.

 

 

Deel dit artikel