Artikel

Georganiseerd ongemak: van blog naar beweging

In de openbare ruimte schuilen allerlei gevaren en doemen soms onverwachte valkuilen op voor weggebruikers. ‘Georganiseerd ongemak’, noemt Berry den Brinker van de stichting Silvur dit. Onder genoemde titel schreef hij een blog in Verkeerskunde en diende hij ook een prijswinnend voorstel in bij Bartimèus, die een uitvraag lanceerde naar betere ontwerpen voor een toegankelijkere openbare ruimte en gebouwen.

Op 4 juli organiseert Den Brinker een besloten rondetafelgesprek tussen gerenommeerde stedenbouwkundigen, architecten en verkeerskundigen tijdens het nationale voetgangerscongres ‘Lopen Loont’ in Rotterdam. Deze bijeenkomst dient als startpunt voor een beweging die moet resulteren in georganiseerd ontworpen ‘gemak’ in de openbare ruimte.

 

Aanleiding voor ‘een beweging’ is onder meer de reactie van studenten Bouwkunde tijdens een gastcollege van Den Brinker. Zij zeiden: “Onze docenten vinden ‘hoogte-accenten’ in een ontwerp visueel aantrekkelijk. Daardoor pas je ze makkelijk toe in je ontwerp van een ruimte, al was het maar voor een beter cijfer”. Deze grondhouding kenmerkt volgens Den Brinker de hardnekkigheid van wat hij ‘georganiseerd ongemak’ in de openbare ruimte noemt: ontwerpen die tot allerlei belemmeringen en onverwachte obstakels kunnen leiden voor valide en mindervalide mensen. Naast deze ‘ongemakkelijke’ grondhouding bij stedenbouwkundigen houdt een onmiskenbare ‘spraakverwarring’ tussen verkeerskundigen en stedenbouwkundigen, vervolgens deze ongemakken in stand. En als daar de kern van het probleem ligt, dan ligt de oplossing daar ook, denkt Den Brinker. Hij stelde in de prijsvraag van Bartimèus een rondetafelgesprek voor, als oplossing om te komen tot georganiseerd gemak in de openbare ruimte en in gebouwen.


Het voorstel van den Brinker kreeg in 2016 financiële steun van Bartimèus en sindsdien bereidt hij een fundamenteel rondetafeldebat voor tussen bouwkundigen en mobiliteitsdeskundigen voor. Of, zoals Den Brinker zegt: een gesprek met mensen die ogenschijnlijk in de praktijk niet samenwerken. “In grote lijnen denkt de stedenbouwer aan verblijven en de verkeerskundige aan verplaatsen. Toch moeten beide in dezelfde ruimte plaatsvinden. Ik nodig beide disciplines uit aan tafel, om te spreken over hoe een ontwerp én mooi én veilig én functioneel kan zijn. En zie het rondetafelgesprek op 4 juli dan ook als kick-off voor een beweging die zich sterk gaat maken voor betere toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen. Zo gauw beide vakdisciplines elkaar kunnen verstaan, moeten zij samen in staat zijn om georganiseerd en structureel een gemakkelijk toegankelijke openbare ruimte te ontwerpen”, aldus Den Brinker.

Lopen Loont

Berry den Brinker is op 4 juli dus te gast tijdens het nationale voetgangerscongres Lopen Loont. Voor meer informatie over het congres gaat u naar deze website. U kunt zich ook aanmelden.

Door Nettie Bakker. Dit artikel is afkomstig uit Verkeer in Beeld 3/2017

Deel dit artikel