Artikel

ADAS-gebruik begint met bewustwording

Een nieuw ADAS-convenant wordt op 3 juni ondertekend door de brancheverenigingen in de automobielbranche, waaronder de RAI vereniging en de BOVAG, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, tijdens het ITS-congres in Eindhoven.

Het doel van het convenant is om het juiste gebruik van ADAS onder automobilisten te stimuleren en zo de veiligheid te verhogen. Speerpunt van het convenant is betere voorlichting.

ADAS

ADAS staat voor Advanced Driver Assistance Systems en is een verzamelnaam voor diverse rijhulpsystemen in moderne auto’s. Dit zijn zowel  relatief eenvoudige systemen zoals adaptieve cruise control, waarbij de auto automatisch zowel de snelheid als de afstand tot de voorligger regelt, tot aan AEB, Autonomous Emergency Braking, een systeem waarbij de auto in staat is in noodgevallen zelf een noodstop te maken om ongevallen te voorkomen.

Goede voorlichting

Steven van Eijck, voorzitter RAI-vereniging, schetst de aanleiding voor dit convenant: “Te veel automobilisten gebruiken de systemen op hun auto niet of niet goed. Soms weten ze zelfs niet dat de systemen aanwezig zijn. Soms is  ook niet duidelijk waarom de systemen niet ingezet worden. Lane Departure Warning wordt bijvoorbeeld door 85 procent van de automobilisten niet gebruikt, Adaptive Cruise Control zelfs door 90 procent niet. Driekwart van de automobilisten gebruikt de dode-hoek-assistent niet of niet goed. Dat is natuurlijk zonde. Waarschijnlijk is er sprake van een gebrek aan kennis. Daarom is goede voorlichting zo belangrijk.”

 

Steven van Eijck

Steven van Eijck

Studie

De BOVAG heeft een studie laten uitvoeren door VMS waaruit blijkt dat de Nederlandse autobranche in 2030 rekening mag  houden met een daling van 23 procent in het aantal schades, als gevolg van de toename van ADAS in auto’s. Daarvoor is dan wel goede voorlichting noodzakelijk. 

Verplichting

Het Europees Parlement wil een groot aantal ADAS-systemen verplicht stellen. Vanaf 2022 moeten alle nieuw geregistreerde auto’s in de EU voorzien zijn van een dertigtal geavanceerde veiligheidssystemen (Lees ook dit artikel).

 

Van Eijck: “Zeker daarom is goede voorlichting cruciaal. Je kunt systemen wel verplicht stellen, maar als mensen ze niet gebruiken heeft dat geen nut. Dit kost ook tijd. Dat zagen we bij de eerste autogordels ook; tussen de introductie van gordels en het verplicht stellen zat decennia. Mensen moeten wennen aan verandering en zelf inzien waarom ze gebruik moeten maken van veiligheidssystemen. En zelfs dan zijn er nog steeds mensen die de gordel niet gebruiken. Bij verplicht stellen hoort dan ook controle en handhaving, en het is nog niet duidelijk hoe dat er precies uit gaat zien. Vooralsnog is het gebruik van de systemen nog niet verplicht. Je kunt de systemen straffeloos uitzetten, en dat doen mensen ook. Dat is natuurlijk enorm jammer.”

De pijlers onder ADAS

Volgens Van Eijck is er een aantal pijlers onder ADAS en moeten die naar verkeersdeelnemers gecommuniceerd worden. Goede voorlichting is enorm belangrijk. “Het begint toch met bewustwording. Zodra mensen zich bewust zijn van de voordelen van ADAS, gaan ze de systemen ook gebruiken. Die voordelen gaan verder dan alleen een verhoging van de veiligheid.”

 

“Allereerst is een auto voorzien van ADAS gewoon veiliger dan een ander voertuig. Veertig procent van de ongevallen tussen voertuigen betreft kop-staart botsingen, en dat zijn bij uitstek ongevallen die door techniek te voorkomen zijn. Een auto voorzien van ACC en AEB kan volledig zelfstandig voorkomen dat het voertuig bovenop een voorligger botst. "

 

“Maar ADAS heeft ook een positief effect op de doorstroming. De moderne systemen kunnen efficiënt taken overnemen van bestuurders, zeker in files op snelwegen. Als de auto in die situaties meteen gaat rijden zodra dat veilig kan, is de file in theorie eerder opgelost.”

 

ADAS wordt ook wel gezien als noodzakelijke tussenstap tussen ‘ouderwets’ zelf sturen en volledig autonoom vervoer. “Een auto voorzien van ADAS kan al een groot deel van de verkeerstaak overnemen. Daar kan de bestuurder dan aan wennen, en tegelijkertijd wordt de techniek zo in de praktijk getest. De kennis die we hiermee opdoen kan toegepast worden in autonome voertuigen. Ik denk zeker dat dit een tussenfase is.”

 

Een voordeel waar vaak aan voorbij wordt gegaan is het klimaat. Dankzij verschillende systemen is de auto niet alleen veiliger, maar neemt ook evenwichtiger deel aan het verkeer waardoor er minder vaak onnodig wordt stilgestaan en vervolgens weer wordt opgetrokken. “Een auto die efficiënter aan het verkeer deel kan nemen, stoot minder schadelijke stoffen uit. Dat is zeker een voordeel. Een deel van de uitstoot komt ook niet alleen uit de uitlaat, maar is afkomstig van de remmen en banden. Daar ontkom je niet aan, maar je kunt dit wel verminderen.”

 

Ten slotte noemt Van Eijck de maatschappelijke kosten. “Ongevallen en vervuiling kosten de maatschappij gewoon enorm veel geld. Door dat terug te dringen heb je al heel snel een enorm positief effect op het totale maatschappelijke kostenplaatje.”

Comfort

Waar de automobilist zelf volgens Van Eijck het meest gevoelig voor is, is het comfort. “Het doel van de techniek is om de veiligheid te verhogen, maar in de praktijk zien we dat automobilisten die gebruik maken van zaken als ACC, dat vooral doen omdat het comfortabeler is.”

Convenant

Het convenant dat de partijen zullen ondertekenen moet een samenwerking tussen brancheverenigingen, autofabrikanten en ministerie bewerkstelligen. “Door de handen ineen te slaan kunnen we een hoop bereiken. We willen bereiken dat de consument goed wordt voorgelicht. Dat begint al in de showroom. Verkopers hebben vaak een cursus gehad over de nieuwste modellen met de nieuwste systemen, nu is het hun taak om deze kennis over te dragen aan de automobilist. Daar houdt het verhaal echter niet op. We gaan een website met informatie openstellen. Hier kan uiteindelijk ook een centrale database worden geraadpleegd waarop je op kentekenniveau  kunt zien welke systemen op een auto zitten. Hiervoor hebben we een samenwerking met de RDW nodig, die beheert tenslotte alle kentekens. Cruciale vraag is nog wie precies wat gaat betalen. Maar we zijn op de goede weg.“

 

ITS Congres

Het 13e ITS European Congress vindt dit jaar van 3 tot en met 6 juni plaats in de Brainport Eindhoven en wordt vooraf gegaan op zondag 2 juni met een Publieksdag op de Automotive Campus in Helmond. Onder het motto "Fulfilling ITS promises" richten alle congresactiviteiten zich op invloedrijke, innovatieve technologieën die het leven en de mobiliteit comfortabeler, veiliger en schoner maken. 

 

Aanmelden voor het congres kan hier.

 

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven