Artikel

Boekbespreking: Inzicht in innovatie

Innovatie verloopt niet volgens een marsroute. Menno Spaan geeft in zijn boek 'Van indammen naar laten stromen' inzicht in andere manieren van werken.

Eigen ervaringen met het (niet) reilen en zeilen van publieke organisaties zetten de auteur aan tot nadenken over andere manieren van werken: regels en procedures, rollen, taken en verantwoordelijkheden zetten de publieke professional vast en ontnemen hem de bewegingsruimte. Maar daarnaast kwam hij ook professionals tegen die zich los wisten te rukken en het voor elkaar kregen om dingen anders te doen, die innovaties mogelijk maakten en ruimte creëerden voor het weer laten stromen van energie.

 

In zijn boek geeft de auteur aan de hand van en op basis van ervaringen met casussen en voorbeelden van (succesvolle) innovaties bij publieke organisaties inzicht in een innovatiemodel: fiddle, flow, focus, fit in. In dit zoekproces zijn van belang: bestuurlijk innoveren, ondernemen, leiden en implementeren.

 

Kenmerkend aan innovatie is dat er geen sprake is van verbeteren, maar van iets maken dat anders is. Het is een zoekproces dat niet gestructureerd volgens een marsroute verloopt.

Quick guideline

Het boek is te gebruiken zoals je met nieuwe apparaten doet. Er is een quick guideline voor de snelle gebruikers. Ze raadplegen de guideline al doende. Voor de gebruikers die zich eerst goed in de materie willen verdiepen, is er de uitgebreide handleiding. Bijlage 1 ‘Wat is jouw innovatieopgave?’ is de quick guideline. Het boek is daarbij te gebruiken als een receptenboek, waar je uit kunt putten om een verdiepend inzicht voor je eigen situatie te krijgen. Maar het boek is ook van voor naar achter te lezen om een totaalbeeld van het onderwerp te krijgen. Omdat de casussen verspreid door het boek zijn geplaatst, lees je afwisselend theorie en praktijk na elkaar. Dit maakt het boek goed leesbaar en goed toegankelijk om al bladerend kennis te vergaren.

Verandering van mindset

Is dit boek ook interessant voor de publieke organisaties in ons vakgebied? Ik denk het wel, zeker gezien de complexe en turbulente ontwikkelingen waar publieke organisaties voor staan in het vormgeven van een op de toekomst (in)gerichte samenleving, zowel fysiek als sociaal. Het vergt wel een verandering van mindset. In het boek staat een mooi voorbeeld. Bij de politie maken ze gebruik van speurhonden. Een speurhond maakt in drie van de tien keer een fout. Onderzoek toonde aan dat ratten maar eens in de tweehonderd gevallen een fout maken. Het inzetten van ratten stuitte op weerstand, juist ja, bij de hondengeleiders: “Ik word toch geen rattengeleider!” Pas toen het lukte om dat te reframen in 'jij wordt geurspecialist en je hebt een hond voor die geur en voor een andere geur heb je een rat', zagen ze het als een kans.


Van indammen naar laten stromen

auteur: Menno Spaan

ISBN: 978 90 470 1150 7

Door Max van Kelegom. Dit artikel is verschenen in Verkeer in Beeld 03/2018.

Deel dit artikel