Artikel

Nieuwe wegmarkering verbetert zicht en subjectieve veiligheid

De provincie Utrecht heeft in samenwerking met de betrokken gemeenten Utrecht, De Bilt, Zeist, Soest en Amersfoort het voornemen om een comfortabele, aantrekkelijke en veilige snelfietsroute te realiseren tussen Utrecht en Amersfoort, als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Fiets.

Met de ambitie om wegmarkering te ontwerpen voor snelfietsroutes in Nederland is een ontwerp ontwikkeld vanuit het perspectief hoe weggebruikers informatie verwerken. Dit is gedaan vanuit de vijf Human Factor Principes: Verwachtingspatroon, Waarnemen, Begrijpen, Kunnen en Willen. Hierbij wordt rekening gehouden met de cognitieve en fysieke capaciteiten van weggebruikers. (Bron: Hendriksen, Pol, Bel & Veltrop, 2017)

De nieuwe wegmarkering is in april 2018 door Van Rens mobiliteit in opdracht van de provincie Utrecht op een aantal proefvakken aangebracht. Deze proefvakken zijn in overleg met provincie Utrecht en de betreffende gemeenten geselecteerd en maken onderdeel uit van het tracé van de toekomstige snelfietsroute Utrecht-Amersfoort.

Om te bepalen of de nieuwe wegmarkering ook daadwerkelijk bijdraagt aan veiliger gedrag en meer comfort biedt, is de evaluatie uitgevoerd naar beleving en gedrag van fietsers (en automobilisten) van de nieuwe wegmarkering.

Voors en tegens

Uit het onderzoek blijkt dat op diverse trajecten de subjectieve verkeersveiligheid verbetert door de nieuwe wegmarkering. Het zicht op het wegverloop van het fietspad is overdag en in het donker sterk verbeterd, fietsers zijn blij met het regelen van de voorrang. Bovendien blijkt uit gedragsobservaties dat door de nieuwe markering automobilisten hun snelheid inhouden voordat zij het fietspad oversteken.

Hoewel de afzonderlijke elementen van de nieuwe wegmarkering (licht) positief worden beoordeeld, vinden velen de nieuwe markering wel wat veel van het goede. De meningen zijn met name verdeeld over de dubbele middenmarkering en de blauwe middenkleur nabij kruispunten. Mogelijk moeten fietsers nog wennen. De fietsers zijn vooral te spreken over de reflecterende en voelbare kantmarkering, lange middenmarkering en blokmarkering naar buitenkant fietspad.

Vakbeurs mobiliteit

Op 28 november geven Mariette Pol (KeuzeWeg) en Bas Hendriksen (Loendersloot Groep) een presentatie over de onderzoeksresultaten tijdens de Vakbeurs Mobiliteit in Houten. In het vakblad Verkeerskunde verschijnt op 21 december een uitgebreid artikel over de onderzoeksresultaten.

Dit artikel is verschenen in Verkeer in Beeld 5, november 2018.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven