Artikel

Schiedamse visie: in 2040 is de A20 geen barrière meer

Acht plannen voor een betere inpassing van de A20 in Schiedam waren het onderwerp van een Stadsgesprek dat de gemeente Schiedam op 24 november organiseerde. Door ruimtelijke verbeteringen en een betere milieukwaliteit vormt de weg in 2040 niet langer een barrière tussen Schiedam Centrum en Noord, zo is het streven.

Daardoor ontstaan er ook meer mogelijkheden voor woningbouw, waarbij de gemeente vooral het oog heeft op woningen in het (middel) dure segment. De plannen zijn opgesteld in het kader van het programma Slimme en Gezonde Stad.

Vergeten gebied

De A20 doorsnijdt samen met de spoorlijn naar Hoek van Holland (vanaf september 2017 een metrolijn) de gemeente Schiedam van oost naar west. Het stadscentrum ligt ten zuiden daarvan, een aantal woonwijken, het grote Beatrixpark en het groene buitengebied ten noorden. Alle reden om te bekijken hoe de barrièrewerking van de snelweg kan verminderen. Omdat de A20 nu een beetje vergeten gebied is – ‘een loze, onsamenhangende ruimte’, aldus wethouder Alexander van Steenderen – heeft Schiedam zoals hij het noemt ‘kennis, inspiratie en visie opgehaald bij de TU Delft’. Studenten Bouwkunde hebben zich in acht groepen over het vraagstuk van de A20 gebogen. Vanwege de woningbouwopgave die Schiedam te wachten staat, moesten ze in hun plannen in ieder geval rekening houden met een flink aantal nieuwe woningen.


Sport verbindt

Het project heeft sterk uiteenlopende plannen en ideeën opgeleverd. Zo is er het plan ‘Schiedam leeft, sport en verbindt’, dat streeft naar de aanleg van meer sportvelden rond de A20 en het Beatrixpark en de oprichting van een campus voor bedrijven, scholen en gezondheid. Het doel is verbetering van het imago en de bekendheid van Schiedam en het bij elkaar brengen van mensen: sport verbindt. Met de bouw van een schaatsbaan of zwembad beogen de bedenkers mensen speciaal naar Schiedam te lokken.


Groenste snelweg van Nederland

Het plan ‘Stad en land weer hand in hand’ stelt de aanleg voor van twee nieuwe verbindingen tussen de twee helften van de gemeente. De ene gaat onder de A20 door, in de vorm van het doortrekken van de nu doodlopende Poldervaart naar het centrum en de Nieuwe Waterweg, zodat die aantrekkelijk wordt voor recreanten. De andere gaat eroverheen door een stuk weg te overkluizen met een woonwijk. Nu is dat vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen weliswaar nog niet toegestaan, maar de plannenmakers gaan ervan uit dat dit tegen 2040 geen probleem meer zal zijn. De weg is tegen die tijd volgens hun plan de groenste snelweg van Nederland door filterende geluidsschermen en energieopwekking.


Plan van der Lip

Verrassend anders is het Plan van der Lip, genoemd naar de laatste burgemeester van Kethel tot de annexatie in 1941 door Schiedam en Rotterdam. De bedenkers verbeteren in hun plan wel de verbindingen tussen de verschillende delen van de gemeente, maar pleiten juist voor het versterken van de identiteit van de twee afzonderlijke kernen, zodat er een ‘dubbelgemeente’ ontstaat met twee kernen van geheel verschillend karakter, stedelijk en landelijk.

Integraal Schiedam

De acht plannen die nu zijn gepresenteerd vormen nog maar het begin. Komend voorjaar storten nog eens tweehonderd studenten zich in tien groepen (figuurlijk) op de A20, daarbij voortbouwend op de nu gemaakte plannen en de reacties van de bevolking. Uit de eerste vluchtige opmerkingen tijdens het stadsgesprek was al op te maken dat meer groen wél, maar de (onvermijdelijke) extra woningbouw niet erg wordt gewaardeerd. Plannen en reacties vormen uiteindelijk de input waar de gemeente mee aan de slag kan om de A20-zone rond 2040 getransformeerd te hebben van een rommelige en oninteressante strook grond tot een integraal onderdeel van Schiedam.


Auteur: Maurits van den Toorn

Deel dit artikel