Artikel

Kijk naar je eigen gedrag

‘Veilig Onderweg’ is een innovatief (online) trainingsprogramma van VeiligheidNL, gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid via de werkgever. Eind 2017 is een pilot gestart met vier Friese bedrijven waarvan de werknemers veel onderweg zijn met de auto. Zij namen een jaar lang deel aan het online trainingsprogramma, met onder meer een serious game en aan een gezamenlijke rijvaardigheidstraining. Een deelnemer: “Eigenlijk zou elke autobestuurder dit moeten volgen om up-to-date te blijven.”

Door: Jacinta Peerlkamp-Steltenpool (VEILIGHEIDNL), Sipke van der Meulen (ROF)

Het online-trainingsprogramma ‘Veilig Onderweg’ bestaat uit korte, interactieve online-trainingen over verkeersveiligheid. De programmaonderdelen richten zich op kennis, bewustwording, attitude en de sociale norm (praten over verkeersveiligheid met collega’s). De deelnemers krijgen elke zes weken een e-mail met een uitnodiging voor een training over diverse thema’s en (gevaarlijke) situaties, zoals auto te water, omgaan met voorrangsvoertuigen, bermongevallen voorkomen, afstand houden en het voorkomen van een auto-fietsongeval. 
 
Naast het trainingsdeel bevat het programma  een serious gaming-element door challenges met quizvragen, waarbij deelnemers de strijd aan gaan met hun collega’s. Het jaarprogramma in Fryslan sloot af met een  rijvaardigheidstraining voor alle deelnemers bij het Verkeers Educatie Centrum in Drachten. 


Deelnemer: ‘Het programma is duidelijk, toegankelijk en overzichtelijk.’

Ervaringen 

In deze eerste pilot hebben  84 deelnemers de training gevolgd. VeiligheidNL en het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) hebben samen  onderzocht in hoeverre deze nieuwe aanpak aanslaat bij bedrijven, hoe effectief het programma  is en hoe het wordt gewaardeerd. 
 
Uit deze evaluatie kan geconcludeerd worden dat zowel werknemers als werkgevers erg enthousiast zijn over het programma. Het wordt met een 8,2 beoordeeld en het levert vele positieve reacties op. Verkeersveiligheid blijkt  een belangrijk onderwerp voor de deelnemende bedrijven en zij willen op hun beurt graag hun werknemers ondersteunen als het gaat om verkeersveiligheid. Werknemers geven aan dat ze van het programma hebben geleerd en dat het invloed heeft gehad op hun gedrag. Een deelnemer schrijft: “Ik doe de trainingen steeds opnieuw omdat ik ze graag allemaal goed wil hebben.” 
 
Deelnemer: ‘Laatst met de sneeuw kwam ik in de berm (door de sneeuw zag ik de wegrand niet) door het geleerde in het filmpje kon ik mijn auto weer veilig op de weg krijgen. Dus super interessant en leerzaam.’
 
 De deelnemers hebben vooraf en na afloop een vragenlijst ingevuld. Op de meeste kennisvragen geven deelnemers na deelname vaker het juiste antwoord. Ook lijkt er een kleine verschuiving te zijn in de sociale norm. Meer deelnemers geven na een jaar aan wel eens met hun leidinggevende of collega’s over verkeersveiligheid te praten. Er zijn te weinig deelnemers in deze pilot om statistische uitspraken te kunnen doen over deze effecten. 
 
Deelnemer: ‘De trainingen waren soms confronterend. Je merkt namelijk dat veel gedrag in het verkeer op de automatische piloot gaat. Het programma laat je weer even stilstaan bij je eigen gedrag in het verkeer.’ 

Toekomst

Gezien de positieve reacties van de deelnemers én de werkgevers wordt het programma met enkele aanpassingen zoals een keuze voor de werkgever in het aantal trainingen dat aan bod komt verder uitgerold door VeiligheidNL. Ook worden de resultaten verder onderzocht. . Zo  ontstaat in de toekomst de mogelijkheid om op basis van een grotere steekproef meer duidelijkheid te verkrijgen over de effecten van het programma. Er worden nu ook  bedrijven buiten Friesland gezocht om aan te sluiten. Mogelijk worden het platform en het trainingsprogramma uitgebreid en kan het zich naast automobilisten, bijvoorbeeld  ook gaan richten op fietsers. 
 
Deelnemer:’Een ongeval zit in een klein hoekje. Bewustwording over veiligheid op de weg is dan ook erg belangrijk. Het programma zet hierop in en dat sprak me meteen erg aan.’

Voor meer informatie: www.veiligheid.nl/veiligonderweg

Dit artikel verschijnt in Verkeer In Beeld 1, maart 2019.

Deel dit artikel