Artikel

Samen aan de slag met seniorproof wegontwerp

”Maak een subsidieregeling voor seniorproof wegontwerp” en “Laten we beginnen met paaltjes weghalen”. Dat waren enkele geluiden tijdens de Themamiddag ‘Ouderen op weg’ die het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF) op 23 mei organiseerde.

Door Karin Broer


Halverwege de middag kwamen de aanwezige vertegenwoordigers van Friese gemeenten in beweging. Met het kiezen van een kleurvak gaven zij aan met welke oplossing ze het ’t meest eens waren. Op de vraag wat er nodig is om de infrastructuur seniorproof te maken, wordt het groene vak met ‘quick wins’ propvol. De meeste Friese ambtenaren verwachten hiermee dus een flinke slag te kunnen te slaan. Paaltjes weghalen, wordt als eerste genoemd. Maar er zijn ook andere, simpele oplossingen. Arnold Bosma, beleidsadviseur bij de gemeente Opsterland verhaalt van een verkeerd gemonteerde regenpijp waardoor een veel gebruikt pad voor ouderen onbruikbaar werd. ‘Luister naar je bewoners’, is zijn advies. Ook werd geopperd dat het tijd is voor een goede subsidieregeling, à la de regelingen die er al zijn voor fietsmaatregelen.


Zelfstandige mobiliteit

Emeritus hoogleraar verkeersgeneeskunde Wiebo Brouwer bracht de problematiek in beeld: “Er is sprake van een groeiend aandeel ouderen van wie de overgrote meerderheid thuis wil blijven wonen. Zelfstandige mobiliteit van ouderen is dan een groot goed, maar het verkeer is uitdagend voor hen. Ouderen hebben meer moeite met complexe taken zoals linksaf slaan, ze reageren trager en zijn minder goed in staat verschillende taken tegelijkertijd uit te voeren.”
In 2011 verscheen de CROW-brochure ‘Seniorenproof wegontwerp’. Deze is nog niet achterhaald, benadrukt Frans Heijnis van het CROW. Zo heeft het voor oudere fietsers de voorkeur om eenrichtingsfietspaden aan te leggen, om kantmarkering aan te brengen en op kruispunten middeneilanden toe te passen, zodat een oversteek in twee keer kan worden gedaan. “Die adviezen gelden nog steeds.”


Effect op jongeren

Jeannette Stockmann, beleidsmedewerker bij de gemeente Smallingerland brengt desondanks wat dilemma’s naar voren. “Wij hebben geen linksaf vakken. Die halen we weg vanwege de kans op afdekkingsongelukken. Is dat dan de juiste keuze? En, sommige dingen die je voor de senior wilt doen, maken het de jongeren ongewenst gemakkelijker. Als je bijvoorbeeld ruimere boogstralen voor ouderen aanhoudt, krijg je dan niet dat jongeren met meer snelheid de bocht ingaan? Hetzelfde geldt voor shared space. Dat passen wij veel toe en dat werkt ook heel goed, maar ouderen hebben er soms moeite mee.”

 

Dit artikel verschijnt in Verkeer in Beeld 3, juli 2019. 

Deel dit artikel