Artikel

Luxilane: nieuwe revolutie in strijd tegen wortelopdruk

Wie kent het probleem bij fietspaden niet? Scheuren en opdruk in verhardingen, zoals asfalt en beton. Wortelopdruk is voor veel overheden een kostbaar probleem, terwijl veiligheid en het behoud van een groene omgeving een steeds belangrijkere rol vervult.

Onder de naam LuxiLaneheeft Swaans Beton een totaaloplossing ontwikkeld tegen wortelopdruk, thermische werking en verzakking. De kern van het probleem is dat wanneer wortels groeien en dikker worden, de massa van de ondergrond toeneemt en naar boven uitzet. Swaans Beton biedt een oplossing die deze uitzetting op een bepaalde manier compenseert.
  
LuxiLanescoort hoog op de ladder van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Door het gebruik van het integrale systeem worden kostbare bomen ontzien en blijft de CO2 opnamecapaciteit behouden; een belangrijke doelstelling uit het Klimaatakkoord.  

Bovendien kan worden gekozen voor het gebruik van cementloos beton, waardoor het effect op de CO2-footprint nog eens enorm wordt begunstigd. 
Het fietspadsysteem LuxiLane is verkrijgbaar in varianten voor zowel reconstructies als aanleg van nieuwe fietspaden.  

Voor meer informatie of contactgegeven zie www.swaansbeton.nl 

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven