Artikel

Bijeenkomst Kennisnetwerk SPV: Samenwerken met het sociaal domein

De oudere verkeersdeelnemer stond centraal op 11 december in Utrecht, tijdens de themabijeenkomst van het kennisnetwerk van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Belangrijkste boodschap: zoek de verbinding met het sociaal domein en geef ouderen meer tijd en ruimte in het verkeer.

Door Karin Broer

De kwetsbare verkeersdeelnemer is een van de negen beleidsthema’s in het Strategisch plan verkeersveiligheid (SPV). En de oudere hoort daar zeker bij. Verschillende initiatieven richten zich op deze doelgroep. Het ministerie van IenW kon trots vertellen dat er 80 gemeenten binnenkort beginnen met Doortrappen, de campagne voor oudere fietsers.

Kennis

Ouderen in het verkeer zijn vooral een gevaar voor zichzelf, legt Ragnhild Davidse van de SWOV in haar openingsbijdrage uit. Zij gaf een overzicht van de kennis op verkeersveiligheidsgebied over ouderen en gaf daarbij een aantal bekende en minder bekende  tips, zoals: sluit aan bij de ervaring van ouderen en geef bij een VRI rechtdoorgaande fietsers niet gelijk groen met het afslaande autoverkeer, haal paaltjes weg en zorg voor lijnen op weg of fietspad. Haar algemene advies aan de ongeveer 100 aanwezigen was vooral: ‘Anticipeer op de toename van het aantal ouderen dat meer tijd en ruimte nodig heeft’.

Rotterdam

Er komen meer ouderen. Zelfs een relatief ‘jonge’ gemeente als  Rotterdam krijgt daar mee te maken. In 2035 is een vijfde deel van de bevolking 65-plus, vertelt Lara Weber van de gemeente. Rotterdam heeft net een kersvers verkeersveiligheidsplan aangenomen. Ouderen krijgen daar behoorlijk veel aandacht. Rotterdam gaat bijvoorbeeld looproutes voor senioren doorlichten, met Doortrappen aan de slag en voor  scootmobielrijders komen er terugkomdagen met een gratis onderhoudsbeurt. De gemeente zoekt verder de verbinding met het sociaal domein, bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan mobiliteit, op de Fitfestivals die in Rotterdam worden georganiseerd. Dat zijn evenementen voor 55plus, gericht op bewegen, gezondheid en het bestrijden van eenzaamheid.

Sociaal domein

Dat verbinding zoeken met het sociaal domein hard nodig is, bleek uit de bijdrage van Lisa Delmee en Tamara Bouwman van Vilans (kenniscentrum voor de langdurige zorg) en samenwerkingsverband Beter Oud. Uit hun enquêteonderzoek onder ouderen en zorgprofessionals blijkt dat er grote behoefte is aan informatie over mobiliteit en aan advies op maat. Ouderen en professionals willen bijvoorbeeld graag meer weten over de regels rond het rijbewijs, de nieuwste verkeersregels en mogelijke oplossingen. Men zou ook graag alternatieve vervoermiddelen zoals scootmobiel, of een driewielfiets willen uitproberen. Vaak is de informatie er wel, maar moeilijk te vinden. Beter samenwerken met huisartsen, ergotherapeuten, verpleegkundigen en WMO-consulenten is dringend gewenst.

Vroeg erbij zijn

Verbinding zoeken met het sociaal domein ligt weliswaar voor de hand, maar hoe pak je dat aan? Hierover ging de bijdrage van Margot Blaauw van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF) in een van de deelsessies. Samen met Ideate, ook het adviesbureau achter de Doortrappen-aanpak, ontwikkelt het ROF een manier om mensen in een vroeg stadium te laten nadenken over hun mobiliteit. Blaauw vertelde over een bijeenkomst in Drachten met een groep van 30 mensen: ouderen, maar ook mantelzorgers, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, waarbij aan de hand van drie fictieve personages, verschillende levensfases werden besproken en de gevolgen van mobiliteit. Een van de vragen was steeds: wat zouden we deze mensen gunnen? Zo werd er over een echtpaar waarvan de man uiteindelijk overblijft gezegd: Was het geen goed idee geweest als hij in een eerdere levensfase meer geoefend had met het OV? De derde fase is vaak te laat om iets te doen, dus hoe zorgen we ervoor mensen dat mensen in een eerder stadium nadenken over mobiliteit?
Hoe het verder gaat met de Friese aanpak moet nog worden uitgewerkt. Men denkt onder andere aan een plek waar laagdrempelig advies kan worden gevraagd op allerlei terrein, ook op het gebied van mobiliteit.

100 km/uur

Al met al wat het een themabijeenkomst, waarbij het perspectief van ouderen te horen was. Zo noemde iemand de maatregel om 100 km per uur op de snelweg in te voeren, een zegen voor oudere automobilisten.

 

Lees hier meer over het Kennisnetwerk SPV.

 


Deel dit artikel