Artikel

Reisbeweging met speels autorantsoen op weg naar duurzaamheid

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven en NS-topman Roger van Boxtel verichtten op 14 mei de kick-off van Low Car Diet. De mobiliteitswedstrijd wordt georganiseerd door De Reisbeweging. In het magazine Verkeer in Beeld 02/2018 stelde young professional Nick Knoester zijn stichting voor.

Low Car Diet is het paradepaardje van De Reisbeweging. In het verleden (tussen 2012 en 2016 onder de vlag van Urgenda) deden al ruim 200 bedrijven met in totaal zo’n 7000 werknemers mee aan de duurzame-mobiliteitswedstrijd.


Om relevant te blijven moet het Low Car Diet zich blijven ontwikkelen en aanhaken op de actualiteit. Dit jaar ligt de nadruk op gebruiksvriendelijkheid en op samenwerking met nieuwe partners. Zo stellen leasemaatschappijen als Leaseplan en ALD voor het eerst elektrische auto’s beschikbaar, doen veel deelfietsaanbieders mee aan de actie om gratis hun fietsen aan te bieden op de openingsdag, dit jaar op 14 mei, en gaat de Climate Neutral Group de CO2 die wordt uitgestoten compenseren met projecten in Oeganda.


De Reisbeweging wil een optimistische boodschap uitdragen en wil zo veel mogelijk partijen laten aanhaken, om samen een beweging te vormen die Nederland helpt te verduurzamen op het gebied van mobiliteit.


Lees ook: Campagnes kunnen autogebruik verminderen

 

College Tour

Niet alleen mobiliteitspartijen haken aan. Ook weet De Reisbeweging prominenten aan zich te verbinden. Op het kick-off event op 14 mei kwam staatssecretaris Stientje van Veldhoven langs. Voordat zij het mobiliteitsfeest officieel van start liet gaan, door samen met NS-topman Roger van Boxtel het startlint door te knippen, liet zij zich een uur lang interviewen in de Reisbeweging College Tour. NRC-journalist Mark Duursma nam de rol van Twan Huys op zich en de zaal was niet gevuld met studenten, maar met onder anderen jonge professionals uit de mobiliteitssector, zoals de achterban van Jonge Veranderaars, maar ook de tafelleden van het jongerencollectief Klimaat- en Energie Koepel.

 

Lees ook: Jonge professionals zetten Klimaatakkoord kracht bij

 

Op de slotdag op 14 juni (met Finishfeest en het Reisbeweging Netwerkdiner) zijn er onder andere bijdragen van Ruud Koornstra en Jan Terlouw. Zij dienen de deelnemers en samenwerkingspartners ervan te doordringen waarom Low Car Diet überhaupt nodig is. Dit past goed bij de aanpak van De Reisbeweging. Bewustwording creëren, partijen samenbrengen en een positieve vibe meegeven om daarna écht aan de slag te gaan. Of met duurzamer reizen óf met het maken van duurzamer mobiliteitsbeleid.

Pionieren

De ambitie van De Reisbeweging reikt verder dan het jaarlijks organiseren van een succesvol concept als het Low Car Diet. Ook veel andere gedragsbeïnvloedingscampagnes richten zich met name op werknemers (met name de spitsmijdprojecten van Beter Benutten).


Direct na de oprichting wilde De Reisbeweging haar scope verbreden. In het eerste jaar werden al pilots uitgevoerd met andere doelgroepen. En verschillende doelgroepen vragen verschillende benaderingen. Tot nu toe werden deelnemers voornamelijk via werkgevers benaderd. De Reisbeweging stuurde een enthousiast activatieteam naar bedrijven toe om in de lunchpauze werknemers over te halen om mee te doen. Aangevuld met berichten op intranet en posters in de gangen lukt het om het gesprek van de dag te worden aan de lunchtafel of bij de koffiemachine. Op deze manier verspreidt de boodschap van De Reisbeweging zich als een lopend vuurtje en zo worden bij het Low Car Diet soms meer dan honderd deelnemers per bedrijf binnengehaald.

De Wijkstrijd

Voor bijvoorbeeld buurtbewoners is dat anders, doordat zij minder goed verenigd zijn. Samen met GoedOpWeg heeft De Reisbeweging het project ‘de Wijkstrijd’ opgezet. Hier werden verschillende benaderingsmethoden getest op een Amersfoortse wijk. Van flyeren in het buurtwinkelcentrum tot langs de deuren en gerichte Facebook-advertenties. Deze ervaring neemt De Reisbeweging mee naar een nieuw te ontwikkelen campagne, samen met MilieuCentraal.


Directeur Naard Hermans: “Het liefst zouden we zoiets als een ‘Warme Truiendag’ op het gebied van duurzame mobiliteit organiseren”. Een landelijke actie waarbij door heel Nederland mensen anders gaan rijden en zich bewust worden van de impact van hun reisgedrag op klimaat en leefomgeving. Niet alleen woon-werkverkeer, maar ook dat ritje naar de sportvereniging of naar de supermarkt zou best op een andere manier kunnen. Hierbij valt nog een hele wereld te winnen en De Reisbeweging zou daar met haar gedragsveranderingscampagnes een bijdrage aan kunnen leveren.

Beleidsbeïnvloeding

De Reisbeweging wil zich ook richten op onderzoek en beleidsbeïnvloeding. Dat kan enerzijds op basis van de data die door de jaren heen zijn verzameld. Hiermee kan De Reisbeweging de beleidsmakers op diverse niveaus voorzien van belangrijke input. Anderzijds spreekt De Reisbeweging veel partijen zoals leveranciers en bedrijven. Ook zij leveren belangrijke nieuwe inzichten die door beleidsmakers gebruikt kunnen worden ten faveure van de verduurzaming van mobiliteit. Een voorbeeld hiervan is het netwerkdiner dat De Reisbeweging organiseert, waarbij ze bij haar leveranciers beleidswensen ophaalt en die vertaalt richting beleidsmakers van de grote steden. Door de combinatie van ludieke gedragscampagnes en het beïnvloeden van beleid hopen de vier jonge idealisten de (mobiliteits)wereld een stukje duurzamer te maken.

Door Nick Knoester. Dit artikel is verschenen in Verkeer in Beeld 02/2018

Deel dit artikel