Artikel

Zonnefietspad speelt in op maatschappelijke behoeften

Om in Nederland de klimaatdoelen te halen, is er nog behoorlijk wat werk aan de winkel. Aan de andere kant is de beschikbare ruimte beperkt. En daar komt het zonnefietspad SolarPath om de hoek kijken, waarmee Easypath, producent van prefab betonelementen, Nederland langzaam wil veroveren. “Fietsen over zonnepanelen voorziet in een maatschappelijke behoefte”, zegt directeur Job van Roekel.

Volgens Van Roekel moeten we slim met de openbare ruimte omgaan. “De samenleving ziet ook dat we de weilanden niet kunnen volgooien met zonnepanelen of windmolens. Meerdere provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat vinden het belangrijk om zonne-energie uit de weg te halen.”

Begin

In 2016 ontwikkelde Easypath het eerste Solarpath-element, dat werd getest in het Rotterdamse project ‘Lab op Straat’, een proeftuin en podium voor innovatieve en duurzame ideeën. “Wij plaatsten een zonnepaneel met een glasplaat erover in een open ruimte in het betonelement”, vertelt Van Roekel.

Doorontwikkelen

“We leerden daaruit dat het wegdek kwetsbaarder werd bij een zwaardere belasting en er zich condens onder ontwikkelt, omdat er loze ruimte onder het element zit. Met die leerpunten zijn we gaan doorontwikkelen”, aldus de Easypath-directeur. In het huidige product is het zonnepaneel volledig samen met het betonelement dragend.


“Daardoor is de belasting overal gelijk. En omdat de bovenste glasplaat van een ruwe structuur wordt voorzien, biedt dat voldoende grip aan fietsers en wandelaars. Easypath gebruikt geen coating op de glasplaat, zodat het fietspad niet gevoelig is voor weersomstandigheden.”

Combineren

Het Solarpath is uitbreidbaar met het Easypath-product Themopath. In 2017 werden proeven gedaan het Thermopath in Ede en met het Innovatiepad in Enschede, waarbij warm water door een buizensysteem wordt gepompt via restwarmte of warmte-kou-opslag (WKO).


Dat zorgt voor een unieke combinatie, stelt Van Roekel. In de zomer wordt energie verzameld, waarmee het fietspad 's winters sneeuw- en ijsvrij wordt gehouden. “En we kunnen ’s zomers het zonnepaneel afkoelen. Dat levert meer rendement op”, zegt Van Roekel.


Easypath gaat het Solarpath mogelijk standaard leveren met accu’s. “Samen met InfraMarks leveren we een ondergrondse batterijopslag. Energie die overdag wordt opgeslagen, kan ’s avonds worden gebruikt.”

Opschalen

Van Roekel is optimistisch over de kansen van het zonnefietspad. “Het product is klaar voor opschaling en de markt is klaar voor ons product. Overheden zien de meerwaarde ervan in. Enkele projecten zijn al in voorbereiding”.


Voor meer informatie en voor advies op maat, gaat u naar www.easypath.nl.

Dit artikel is verschenen in Verkeer in Beeld 3/2018.

Deel dit artikel