Artikel

Werken aan klimaatadaptatie: 'Elke druppel telt'

Een hoosbui van jewelste in de zomer van 2010 was dé wake-upcall voor versnelde maatregelen tegen overtollig hemelwater in Deventer. Nu, talloze maatregelen verder, wordt klimaatadaptatie ingebed in beleid. Amsterdam kent sinds 2014 het programma Rainproof dat in opdracht van het Waternet (het watercyclusbedrijf van de gemeente en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht) tot doel heeft om de hoofdstad in 2030 regenbestendig te hebben gemaakt. En, om de stad - met behulp van regenwater - groen, levendig en aantrekkelijk te maken. Ondertitel van Rainproof: ‘Elke druppel telt’.

Een stad regenbestendig maken doe je samen,” zegt Daniel Goedbloed, programmamanager Amsterdam Rainproof. “Samen met wegbeheerders, waterbeheerders, ontwerpers, kennisinstituten, burgers en ook met het bedrijfsleven; van projectontwikkelaars tot hoveniers en tot winkels als Intratuin. Om deze samenwerking te bevorderen en kennis en ervaringen te delen met ‘adaptatiepartners’, is het platform www.rainproof.nl ontwikkeld. 

Platform 

Dit platform bevat naast een ‘aanklikbaar’ overzicht van - “zeker 100” - gerealiseerde en geplande gemeentelijke en particuliere projecten, een lokaal vormgegeven animatiefilm, een agenda met ‘waterbijeenkomsten’, tips, een concrete toolbox en een kennisbank. Goedbloed: “Dit platform is nu zo uitgekristalliseerd dat we het, inclusief de kennis en ‘het gereedschap’, tegen kostprijs aanbieden aan andere gemeenten. Daarbij kan het platform lokaal herkenbaar worden ingericht en kunnen gemeentelijke projecten op de projectenpagina worden ‘ingetekend’. Zo kunnen we nog meer kennis en ervaringen bundelen via het basisplatform”, voorziet Goedbloed.   


U kunt het hele artikel hier lezen.

 

Download de PowerPoint-presentatie 'Klimaatadaptatie in Deventer' van de gemeente Deventer en het CROW.

 

Download de PowerPoint-presentatie 'Doen en Denken in Deventer', die de gemeente Deventer gaf in Kampen.

 

Download het onderzoek van studenten van Hogeschool Windesheim, in samenwerking met Tauw.

Door Nettie Bakker. Dit artikel is verschenen in Verkeer in Beeld 1/2018.

Deel dit artikel