Artikel

De vitale stad weer een stap dichterbij

Als de kwaliteit van de openbare ruimte een bepalende succesfactor is in de stedelijke economie, hoe bevorder je die kwaliteit dan en in welke aspecten uit zich die kwaliteit in de stad? Negen gemeenten en de NHTV namen een vraagstuk of stelling rond dit thema mee naar de vierde debat-en workshopbijeenkomst ‘De Vitale Stad’, die Goudappel Coffeng traditioneel organiseerde in het Eye, een vitaal stukje Amsterdam.

Ruim 120 bezoekers bezochten begin november de debatbijeenkomst  Kwaliteit openbare ruimte als succesfactor in de stedelijke economie’ in de debatserie ‘De vitale Stad’. Bas Govers, strategisch adviseur bij Goudappel Coffeng leidde de bezoekers door een werkprogramma dat startte met vier inspirerende speeches van Ronald Rijnen, gemeente Eindhoven (Eindhoven Centraal, van versnipperd plein naar spectaculair stationsgebied), Kees van Ommeren, Decisio (Bikenomics en walkonimics, investeren in de stad vanuit economisch perspectief), Christiaan Kwantes, Goudappel Coffeng ( De stad van morgen vraagt om ander verkeersontwerp) en Rients Dijkstra, TU Delft en Maxwan (Ruimte, winst, de toekomst van de straat) 


Daarna verleid
den pitchers van negen gemeenten en van de NHTV met ieder een vraagstuk het publiek om met hun vraagstuk mee te denken. De vraagstukken, die ieder een aspect van de kwaliteit openbare ruimte als succesfactor in de stedelijk economie betreffen, waren als volgt. 1 Breda: Welke elementen uit ‘de Groene Loper’ bepalen het succes en zijn in te zetten bij vergelijkbare opgaves 2. Beverwijk: Wat is nodig voor een vitale binnenstad? 3. Den Haag: Wat is het economisch succes van de Grote Markstraat? 4. Amsterdam: Hoe zorgen we voor een positieve beleving van een tijdelijke situatie? 5. Zevenaar: Hoe maken we verbinding tussen outletcentrum en binnenstad? 6. Ede: Hoe maken we de wegen naar en om het centrum fietsvriendelijker? 7. Haarlem: Hoe maken we de fietsring zichtbaar op straat? 8. Apeldoorn: Wat is de positie van het verkeer in de Apeldoornse binnenstad in 2030? 9. Amsterdam: Hoe houden we de binnenstad vitaal? 10. NHTV: Wat zijn de do’s en dont’s  van virtual reality in het ontwerpproces? 11. Utrecht: Hoe transformeren we een stroomweg naar een verblijfsgebied met belangrijke verkeersfunctie? 

Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld 06/2017. Door: Nettie Bakker

Deel dit artikel