Artikel

Verkeerskundig beheer volop in beweging

Als er één segment in de verkeerskunde in beweging is, dan is het wel verkeersmanagement en daarmee ook het verkeerskundig beheer van verkeersmanagementsystemen. Hoe beweeglijk deze tak van sport is, werd duidelijk op de 46ste ‘gebruikersdag’ met als thema ‘verkeerskundig beheer’ die op 16 november plaatsvond in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Peter Jan Kleevens, voorzitter van de gebruikersgroep verkeersmanagementsystemen leidde zo’n 50 ‘gebruikers’ door een programma dat een antwoord zocht op de vragen: ‘Hoe leid je verkeerskundig beheer in goede banen als je het beheer steeds meer moet delen en de systemen steeds complexer worden?' En: 'Waar ligt de regie en verantwoordelijkheid als techniek en markt het verkeerskundige beheer steeds meer overnemen?'.  

Noord-Holland: Uitvraag  

Dorien Ottenhof, verkeerskundig beheerder voor de provincie Noord-Holland: “Wij hebben een uitvraag gedaan in de markt naar een verkeerskundig beheerproduct dat ons helpt om onze beleidsdoelen te halen: 6 procent betere doorstroming, 10 procent hogere betrouwbaarheid en het halen van de normen voor verkeersveiligheid." Ottenhof noemt de randvoorwaarden voor verbeterd verkeerskundig beheer: een bestuurlijke opdracht, structureel budget, het instellen van een verkeersmanagementcoördinator, standaardisatieafspraken en ten slotte goed technisch beheer en een goede analysetool.  

BEREIK: Handelen als één 

Lieke Berghout, programmamanager BEREIK: “De kern van onze uitdagingen ligt in het ‘handelen als één’. Anders gezegd: een gezamenlijk regionaal beheer vanuit vier centrales: die van Rijkwaterstaat, provincie Zuid-Holland, Rotterdam en Den Haag. We gaan van ‘bellen met elkaar’ naar het koppelen van systemen.” BEREIK start hiermee op de kleine ruit in Den Haag (A12, A4, N14 en S101). "Waarom niet overstappen naar één centrale?", vraagt iemand uit de zaal. “Goede vraag”, antwoordt Berghout. "In de weekenden wordt de centrale Den Haag al beheerd door de regiodesk. Tegelijkertijd is stedelijk verkeersmanagement zowel deel van iets groters, maar kent het ook een hele specifieke binnenstedelijke problematiek. Je wilt wel handelen als één, maar je bent vaak wel verschillend.” 

Utrecht: managing agent 

Bert Batenburg (manager Regionaal Verkeersmanagement) en Albert van Leeuwen (procesmanager Regionaal Verkeersmanagement), beiden werkzaam voor de provincie Utrecht, tonen een [curs] roadmap verkeersmanagement voor de verschillende wegbeheerders binnen de regio Midden-Nederland. Deze roadmap geeft richting aan een nieuwe visie op mobiliteit (Utrecht 2040) die uitgaat van ‘een bereikbare provincie met de auto, fiets en het ov in een beter milieu met innovatieve kennis en een betekenisvolle economie’. “Dit biedt kansen voor allerlei nieuwe mobiele mobiliteitsdiensten”, zegt van Leeuwen. Batenburg: “Onze stip op de horizon is dat het geheel wordt aangestuurd door een [curs] managing agent, een innovatieve partner die met kennis van big data, tools en ITS uiteindelijk verkeersmanagementtaken van de wegbeheerder overneemt.” Van Leeuwen vult aan: "Als wegbeheerder willen we dan meer sturen op beleidseffecten en op de oorzaken van verstoringen dan op het aansturen van oplossingen." Grootste uitdaging? Batenburg: “Het is zaak ons personeel zover te krijgen dat het vertrouwen krijgt in marktsturing.” 

Vialis: Enorme stappen 

Daan Vugs, commercieel verkeerskundige bij Vialis (initiatiefnemer van deze gebruikersdagen), geeft aan hoe er vanuit de markt wordt geanticipeerd op nieuwe taken en rollen in verkeersmanagement. “We hebben sinds 2000 enorme stappen gemaakt. Van kwaliteit meten en managementevaluaties van verkeersmanagementsystemen naar het beheren op afstand tot aan het ontwikkelen en implementeren van nieuwe mobiele mobiliteitstoepassingen op straat, zoals fietsaanvragen bij VRI’s. Ons uitgangspunt in deze ontwikkelingen is het zoeken en aanbieden van de meest waardevolle functionaliteiten binnen nieuwe datamogelijkheden. De toekomst die Vugs ziet is de stap van het beheren van het verkeersdomein naar het beheren van meerdere domeinen, zoals geluid of milieu. 

Rijkswaterstaat: Onze rol  

Het digitaliseren van talloze scenarioboekjes: dat is één concrete, actuele actie binnen het Rijkswaterstaat-ontwikkelingstraject naar een nieuw landelijk verkeersmanagementsysteem dat samen met de Britten is ontwikkeld binnen het project CHARM (Common Highway Agency Rijkswaterstaat Model). Dit model maakt meer geautomatiseerde relaties met andere verkeersmanagementsystemen mogelijk. Daarmee verandert ook de positie van Rijkswaterstaat in het netwerkmanagement. ”De rol van ‘de koning in de regio’ verschuift naar gelijkwaardige partner”, zegt Alex Smienk, adviseur verkeersmanagement bij Rijkswaterstaat VWM. Het CHARM-model vervangt gaandeweg de huidige systemen in de RWS-verkeerscentrales. Wegbeheerders kunnen een licentie aanvragen waarmee ze kunnen aansluiten op de koppelvlakken van het CHARM-systeem. 

Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld 06/2017. Door: Nettie Bakker

 

 

Deel dit artikel