Artikel

Actuele verkeersprognoses Amsterdam als open data

De gemeente Amsterdam publiceert al sinds 2012 prognoses voor het autoverkeer via een interactieve kaart. Deze kaart is vernieuwd en verrijkt door de nieuwste versie van het Verkeersmodel Amsterdam, VMA. Bovendien zijn prognoses nu ook beschikbaar als open data via https://maps.amsterdam.nl/verkeersprognoses.

Nieuw op de interactieve kaart is dat de dikte van de lijnen de intensiteit visualiseert (figuur 1). Door op een wegvak te klikken zijn de geprognotiseerde intensiteiten te zien voor verschillende voertuigklassen, uitgesplitst in licht, middelzwaar en zwaar verkeer, bussen, trams en motorfietsen voor het gemiddelde dag-, avond,- en nachtuur. Daarnaast zijn de achterliggende cijfers – voor de modeljaren 2015, 2020, 2025 en 2030 - te downloaden in de open source formaten GeoJSON en CSV.

Maps.amsterdam.nl

De sterk verbeterde kaart is bovendien verhuisd naar maps.amsterdam.nl. Op deze site zijn meer kaarten beschikbaar over verkeer en infrastructuur, zoals over verkeerslichten, parkeernormen en het tram- en metronet, maar ook over onderwerpen met een ruimtelijke component.

Het midden van wegen

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om de komende tijd verdere verbeteringen door te voeren waardoor de gegevens nog beter aansluiten op vragen. Zo wordt gewerkt aan verbeteren van de exacte locatie van het midden van de wegen in het verkeersmodel, VMA. Deze zijn historisch ingetekend, maar liggen niet altijd in het midden van de werkelijke rijbaan. In figuur 2 de situatie op de Stadhouderskade. Hier ligt de weg in het VMA (rode lijn) niet in het midden van de rijbaan (crèmekleur). Een script verplaatst deze lijn naar het midden van de rijbaan (blauwe lijn). Dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld geluidsberekeningen accurater worden omdat de afstand tussen voertuig en gebouw beter overeenkomt met de werkelijkheid.

Verhardingssoort

In dit voorbeeld is de afstand tussen het midden van de weg en de woningen aan de zuidzijde te kort waardoor de geluidsbelasting te hoog wordt ingeschat. Aan de noordzijde is het effect omgekeerd. Tevens maakt deze aanpassing het mogelijk om met behulp van een GIS-analyse de verhardingssoort (asfalt, klinkers et cetera) te koppelen aan de weg. Deze gegevens kunnen op termijn ook worden ontsloten via de website. Om dergelijke verbeteringen te implementeren en de gebruiker te voorzien van de meest recente data, wordt de website https://maps.amsterdam.nl/verkeersprognoses regelmatig geactualiseerd en geüpdatet. Bezoek daarom voor iedere berekening de website opnieuw.

Dit artikel verschijnt in Verkeer in Beeld nummer 1, maart 2019. 

Deel dit artikel