Artikel

Meer ouders en kinderen op de fiets met het Pop Up Schoolplein

Bij het stimuleren van fietsen wordt al snel gekeken naar aanpassingen in de infrastructuur, zoals snelfietsroutes en nieuwe fietsenstallingen. De methode van ‘Design Thinking’ leidt tot creatievere oplossingen en snellere resultaten. Een voorbeeld van een project in Heerlen.

Door Lily Mostard

Stap 1: Leer de doelgroep kennen

Bij Design Thinking staat de behoefte van de doelgroep centraal, niet de infrastructuur. Ook als het gaat om de doelgroep ‘potentiele fietsers’, zijn er nog verschillende ‘subdoelgroepen’ te benoemen. Denk bijvoorbeeld aan de recreatieve en de zakelijke fietser, elk met hun eigen behoeften. De recreatieve fietser fietst om te ontspannen en heeft behoefte aan beleving. De zakelijke fietser fietst om snel en comfortabel op zijn werk te komen.

 

Een praktisch voorbeeld van design thinking is een pilot in de gemeente Heerlen. Op basis van doelgroeponderzoek is besloten om fietsen onder basisschoolleerlingen en hun ouders te stimuleren. We stapten eerst zelf op de fiets en brachten met foto’s in beeld hoe ouders en kinderen het fietsen naar school ervaren (de klantreis). Dit leverde bruikbare informatie op over de veiligheid en het comfort van de schoolomgeving. Interviews met ouders en leraren leverden aanvullende inzichten op over de redenen waarom ouders en kinderen voor de auto of de fiets kiezen.

Stap 2: Creëer nieuwe mogelijkheden met het Pop Up Schoolplein

Vervolgens zochten we naar inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland. Van tijdelijke fietsvlonders, de veilige schoolomgeving van de Fietsersbond, de leefstraten in Gent tot het verkeersspel ‘de Verkeersslang’.

 

Deze inspiratie gebruiken we om nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen. Dit doen we met diegenen die er straks ook gebruik van moeten maken: leraren, ouders, leerlingen en het kindercollege van de stad. Deze inzichten vertalen we naar een nieuwe oplossing.

 

We creëren een tijdelijke schoolomgeving: het Pop Up Schoolplein. Dit schoolplein bestaat uit modulaire elementen die tijdelijk geplaatst kunnen worden, zoals bebording in Dick Bruna stijl, een zebrapad met inspirerende kleuren en tijdelijke fietsvlonders voor extra fietsstallingen. We combineren de tijdelijke schoolomgeving met spelelementen om kinderen te enthousiasmeren om te fietsen en met informatievoorziening voor ouders om nut en noodzaak uit te leggen.

 

Monitoring moet duidelijk maken in welke mate het fietsgedrag van kinderen en ouders verandert, waarna op basis van evaluatie wordt besloten welke tijdelijke maatregelen structureel worden doorgevoerd. We passen deze aanpak vervolgens toe op meerdere scholen.

 

Dit artikel verschijnt in Verkeer in Beeld 4, september 2019.


 

 

 


Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven