Agenda

MKBA voor iedereen

MKBA voor iedereen is hét kennis- en inspiratie-evenement voor professionals uit het sociale én fysieke domein die werken met, of belangstelling hebben voor het MKBA-instrument.

MKBA steeds relevanter

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is niet meer weg te denken uit de Nederlandse beleidspraktijk. Waar in het verleden alleen transportprojecten met een MKBA werden beoordeeld, zet de overheid het instrument momenteel ook veelvuldig in om projecten in andere sectoren (ICT, sociaal domein, energie, openbare ruimte, water, woningcorporaties) te beoordelen. Het gebruik van lichtere MKBA-vormen zoals ‘Wikken en Wegen’ neemt daarnaast gestaag toe.

Desondanks herkent u vast de volgende vragen:

  • Hoe kan ik een MKBA beter bruikbaar maken voor politiek en beleid?
  • Hoe kom ik tot een besluit om wel of geen MKBA uit te voeren?
  • En als ik een MKBA uitvoer, wie betrek ik daar dan bij en hoe diep ga ik?
  • Hoe zorgen we ervoor dat MKBA’s in het sociale domein meer evidence-based worden?
  • Hoe delen we alle ervaringen beter?

Wilt u uw MKBA-kennis updaten met de laatste stand van zaken én uw ervaringen en vragen delen met vakgenoten? Noteer dan 12 oktober in uw agenda en reserveer nu alvast één van de beschikbare plaatsen. Of ga voor meer informatie naar www.mkbavooriedereen.nl.


We zien u graag in Amsterdam!

Uw gastheer
Gemeente Amsterdam | Vervoerregio Amsterdam


Initatiefnemers

CROW | Decisio | Ecorys | TwynstraGudde | TU Delft


Organisator

Acquire Publishing

 

12 oktober | Amsterdam | www.mkbavooriedereen.nl

Deel dit artikel