Agenda

Nationaal Fietscongres

Na de zeer succesvolle en uitverkochte editie in 2013, met in totaal meer dan 450 deelnemers, organiseert Acquire Publishing in samenwerking met alle belangrijke fietsorganisaties in Nederland op 20 november het Nationaal Fietscongres 2014.

De fiets heeft, hoe klein het onderwerp in eerste instantie lijkt, vele raakvlakken met uiteenlopende vakgebieden. Naast de puur verkeerskundige vraagstukken, waarin de fiets in toenemende mate een rol speelt, heeft het ook invloed op thema’s als gezondheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.


2 013: Minister Schultz aanwezig

Het Nationaal Fietscongres 2013 vormde samen met het wetenschappelijk International Cycling Safety Congres en de Fietsberaad bijeenkomst ‘Aanpak Fietsveiligheid’ het Internationaal Fietscongres 2013. Een groot succes dat met in totaal meer dan 450 deelnemers volledig was uitverkocht.
Minister Schultz en zes van de zeven ambassadeurs lokale fietsveiligheid schonken op het (Inter)Nationaal Fietscongres op 21 november jl. in Helmond aandacht aan de voortgang en de successen van gemeenten bij het verbeteren van de fietsveiligheid. Een filmverslag hiervan vindt u onderaan deze pagina.


Programma 2014 

Ook dit jaar stelt Acquire Publishing samen met de programmacommissie weer een interessant en breed programma voor u samen. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook Vlaanderen een aantal sessies verzorgen. Want de fiets en de fietsveiligheid staan bij onze zuiderburen hoog in het vaandel.


Het Nationaal Fietscongres is interessant voor:

  • Bestuurders en beleidsmedewerkers van: kleine, middelgrote en grote steden die  met, uiteenlopende, fietsvraagstukken geconfronteerd worden.
  • Krimpregio’s waar bereikbaarheid, OV en fiets een steeds belangrijker rol spelen.
  • Toeristische regio’s waar fietsroutes, fietssnelwegen en andere thema’s een rol spelen.
  • Directies en beleidsmakers van belangenverenigingen op het gebied van de fiets, veiligheid, gezondheid, ed.
  • Directies en medewerkers van Kennis- en opleidingsinstituten.
  • Beleidsmedewerkers van regionale en landelijke OV-organisaties.
  • Directies en adviseurs van advies- en ingenieursbureaus
  • Toeleveranciers van fietsoplossingen

Deel dit artikel