Agenda

Masterclass MaaS

Doordat MaaS zich snel ontwikkelt, komen allerlei nieuwe partijen op de markt. Hoe overheden daarmee om kunnen gaan, vertelt Deborah Nas, hoogleraar Strategic Design for Technology-based Innovation op de faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft, u tijdens de masterclass MaaS, op 14 november in Amsterdam.

Tijdens de masterclass plaatst ze MaaS in het tijdskader en wil laten zien welke kanten MaaS op kan gaan. "Daarna zal ik inzoomen op verschillende innovaties die MaaS kunnen versnellen, de rollen die men in de keten kan innemen en de verschillende businessmodellen die daar bijhoren. Want de huidige aanbieders hebben MaaS als corebusiness, maar je kunt je afvragen wat er gebeurt als techreuzen als Google zich ermee gaan bemoeien.”


Deze masterclass is bedoeld voor vakambtenaren van overheden en het mensen vanuit bedrijfsleven. “Na afloop gaan mensen naar huis vol inspiratie en met kennis van kansen voor MaaS, waar ze wat mee kunnen in hun werk. Maar vooral: met een begrip voor gebruikers en een overzicht van alle partijen die in het speelveld actief zijn.”


Meer informatie en aanmelden: www.maasmasterclass.nl.

Deel dit artikel