Inspiratiebron voor verkeer en mobiliteit

Verkeer in Beeld is een must voor professionals in de verkeer- en vervoersector om op de hoogte te blijven van alle actualiteiten, trends en meest innovatieve en veelbelovende projecten. Altijd met de vertaalslag naar de praktijk. In Verkeer in Beeld wordt uitvoerig geschreven over onder meer dynamisch verkeersmanagement, infrastructuur, parkeren, fiets, mobiliteitsmanagement,  openbaar vervoer en aanverwante onderwerpen. Het magazine verschijnt zes keer per jaar, waarvan elke uitgave een aantal achtergrondartikelen en twee à drie uitgebreide projectbeschrijvingen van probleemdefinitie tot oplossing bevat. Daarnaast besteden we ruim aandacht aan kleinere projecten die eveneens ter lering en vermaak kunnen dienen.

Verkeer in Beeld 5 van 2019 -  Thema: Mobility as a Service 

Dit nummer lezen?

Dit nummer verscheen in november 2019. U kunt deze editie nu lezen in onze digitale bibliotheek. Daarvoor dient u een lidmaatschap bij Acquire Publishing te hebben.

U kunt deze editie ook los bestellen. Mail naar klantenservice@acquirepublishing.nl
Kosten: €19,95 (exclusief BTW en verzendkosten).