Op de sofa bij de verkeerspsycholoog: Weerstand Blog

Op de sofa bij de verkeerspsycholoog: Weerstand

De verkeerspsychologen van XTNT, Gerard, Kim en Kirsten, schijnen regelmatig hun licht op gedragingen, issues ...

Lees meer

Sprekers OV-congres uitgelicht


Nieuws
{"Realisatiejaar":"2014","Leverancier":"Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB)"}

Tijdens de vijfde editie van het Nationaal Congres Openbaar Vervoer op 27 en 28 maart in Amersfoort, zullen verschillende sprekers uit binnen – en buitenland ...

Lees meer

Vernieuwde Regiotaxi Utrecht

Nieuws
{"Opdrachtgever":"Provincie Utrecht","Realisatiejaar":"2014"}

Vanaf 1 februari 2014 wordt de Regiotaxi Utrecht compleet vernieuwd. De regiotaxi wordt gastvrijer voor reizigers en schoner voor de regio. ...

Lees meer

Volkskrant: Nieuw spoorsysteem dreigt fiasco te worden

Nieuws
[]

De ontwikkeling van een nieuw veiligheidssysteem voor het spoor dreigt volgens betrokken experts op een fiasco uit te lopen, onder meer door een conflict tussen ...

Lees meer

Noord-Holland pakt OV-knooppunten aan

Nieuws
[]

Provincies en gemeenten die knooppunten van openbaar vervoer willen verbeteren, kunnen daarbij ondersteuning krijgen van het College van Rijksadviseurs (CRA). Dit jaar begeleidt het CRA ...

Lees meer

Opening Rotterdam Centraal 13 maart

Nieuws
[]

De verbouwing van Rotterdam Centraal is zo goed als gereed. Na jaren van intensief bouwen opent één van de grootste stations van Nederland over twee ...

Lees meer

Het OV-Manifest krijgt een vervolg

Nieuws
[]

Het OV-Manifest krijgt een vervolg  In maart 2013 hebben diverse OV-partijen op het Nationaal Congres Openbaar Vervoer het samenwerkingsinitiatief ‘Samen op reis: OpStap naar een ...

Lees meer

ProRail en gemeente Zwolle in conflict

Nieuws
[]

ProRail en gemeente Zwolle zijn in een juridisch conflict verwikkeld over de aanleg van een brandblusinstallatie. De gemeente wil dat ProRail een installatie aanlegt, de ...

Lees meer

Proef op stations met slimme straatverlichting

Nieuws
[]

Slimme straatverlichting die vanzelf dimt als er geen mensen in de buurt zijn. ProRail gaat de uitvinding van de Delftse startup Tvilight uitproberen op een ...

Lees meer

Den Haag duurzaamste OV

Nieuws
{"Ontwerp-Advies-Onderzoek":"KpVV"}

Duurzame mobiliteit draait om een evenwicht tussen bereikbaarheid en de gevolgen van mobiliteit voor milieu, klimaat en energie. Bij bereikbaarheid voor het autoverkeer zijn indicatoren ...

Lees meer

Limburg ondertekent Convenant Dubbel Opstaptarief

Nieuws
{"Opdrachtgever":"Provincie Limburg"}

De Provincie Limburg heeft het Convenant Dubbel Opstaptarief ondertekend. In dit convenant zijn de afspraken vastgelegd die zijn gemaakt tussen het ministerie van IenM, de ...

Lees meer

Mogelijkheden voor verbetering overwegen

Nieuws
{"Opdrachtgever":"Ministerie van Infrastructuur en Milieu","Ontwerp-Advies-Onderzoek":"VNG"}

Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor bijdragen om de veiligheid van spoorwegovergangen én de doorstroming van het wegverkeer te verbeteren. Het Rijk heeft hiertoe een ...

Lees meer

Fietsenstalling Europapark Groningen

Product
{"Opdrachtgever":"Gemeente Groningen","Leverancier":"Klaver Fietsparkeersystemen"}

Sinds eind 2012 heeft Groningen er een derde station bijgekregen. Station Europapark. Station Europapark is, op De dag van de Architectuur, uitgeroepen tot mooiste gebouw ...

Lees meer

Kamperlijn blijft treinverbinding, opwaardering gefaseerd

Nieuws
[]

De Kamperlijn blijft een treinverbinding. Die keuze leggen Gedeputeerde Staten van Overijssel en B&W van de gemeente Zwolle en Kampen aan Provinciale Staten en de ...

Lees meer

Nieuwe bestemming voor spookstation Lelystad-Zuid

Nieuws
[]

Net buiten Lelystad staat sinds 1987 een treinstation, maar nog nooit is er een trein gestopt. Dit is een station zonder reizigers. Nu zonder dat ...

Lees meer

Intelligent reisinformatiesysteem busstations Utrecht CS

Nieuws
[]

Imtech Traffic & Infra (Unit Traffic) heeft van het Bestuur Regio Utrecht de opdracht ontvangen om een Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op de tijdelijke ...

Lees meer

Betere OV-projecten door ontwerp vanuit kosten-baten

Nieuws
[]

Grote openbaar vervoerprojecten worden in Nederland vaak beoordeeld op de maatschappelijke kosten en baten. Deze laten zien of een OV-project meer oplevert dan kost. Opvallend ...

Lees meer

Stationslocaties hebben de toekomst

Nieuws
[]

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zetten in op een toekomst waarin meer mensen kunnen wonen en werken nabij stationslocaties. GS willen nieuwe werkplekken en ...

Lees meer

Kwaliteit busvervoer ontwikkelt zich positief

Nieuws
[]

Uit het jaarverslag 2012 over de ontwikkeling van het openbaar vervoer in Noord-Holland blijkt dat de kwaliteit en de sociale veiligheid zijn toegenomen. Ook blijken ...

Lees meer

Themabijeenkomst: P R, de quick wins

Nieuws

Movinnio, Movares en Deltametropool organiseerden in september 2013 een volgende stap in de reeks over het verbeteren van mobiliteitsknooppunten. In het Groothandelsgebouw in Rotterdam ging ...

Lees meer

Grondradar pakt treinvertraging aan

Nieuws
[]

ProRail gaat met grondradarapparatuur een derde van alle spoorkabels nameten en exacter in kaart brengen. Het helpt vertragingen voor reizigers en bij bouwprojecten voorkomen. Met ...

Lees meer